3/30/2022

Valio i långsiktigt samarbete med Rädda Barnen för de drabbade i Ukraina

Konflikten i Ukraina har redan försatt landets 7,5 miljoner barn i fara och mer än hälften av dem har varit tvungna att fly sina hem. Valio och Rädda Barnen inleder därför ett långsiktigt samarbete för att hjälpa barnfamiljer som drabbats av kriget. Rädda Barnen har verkat i Ukraina sedan 2014. De bidrar med livräddande humanitär hjälp till barn och deras familjer i Ukraina och andra länder i regionen. Som stöd donerar Valio 250 000 euro under tre år till Rädda Barnen Finland.

”Hjälparbetet i Ukraina och i länder som tar emot flyktingar från Ukraina måste organiseras i stor skala och på ett professionellt sätt. Biståndsarbetet kommer behöva pågå under lång tid och man är helt beroende av donationer. Valios treåriga samarbete med Rädda Barnen, tillsammans med donationen på 250 000 euro för att hjälpa dem som drabbats av kriget i Ukraina betyder otroligt mycket”, säger Hanna Markkula-Kivisilta, generalsekreterare för Rädda Barnen i Finland.

”Det mest effektiva sättet att hjälpa är genom att bidra med monetära medel. Att återuppbygga och hjälpa människor kommer att ta tid. Vi har valt en erfaren och internationell aktör som vår partner, eftersom de har de bästa kunskaperna och färdigheterna för att hjälpa offren för kriget i Ukraina, säger Teresa Laimio, Executive Vice President, Sustainability and Stakeholder Relations på Valio.

Läs mer om samarbetet på Valio.com