Visste du att…

Visste du att…

Visste du att...

• Valios produkter tillverkas alltid av mjölk från kor som endast får foder som är garanterat fritt från GMO (GenModifierade Organismer)
• Utvecklingen inom gentekniken har skapat nya möjligheter att tillföra grödor och livsmedel egenskaper som inte går med traditionellt förädlingsarbete. Genetiskt modifierade grödor har funnits på världsmarknaden i över tio år. Den vanligaste användningen av tekniken är att gener från en jordbakterie förs över till växter för att växterna ska klara insektsangrepp och bekämpningsmedel bättre. En växt som är motståndskraftig mot insekter kallas insektsresistent medan en växt som tål bekämpningsmedel kallas herbicidtolerant.


• EU-lagstiftningen ställer hårda krav på märkning av GMO så att man som konsument ska ha möjlighet att göra ett medvetet val mellan genetiskt modifierade produkter och konventionella produkter. Men kött, mjölk och ägg från djur som har utfodrats med genetiskt modifierat foder klassas inte som genetiskt modifierade produkter och behöver därför inte märkas.
• All användning av GMO ingredienser i foder för Valios koncerns kor är förbjuden.
• En kos typiska näring kommer från gräs eller gräsensilage*) och för att tillgodose proteinbehovet ges även foder i form av soja eller raps.
• Ensilaget som konserveringsmetod uppfanns av Artturi Ilmari Virtanen som var chef för Valios laboratorium i nästan 50 år (1921-1970).  Artturi ses som Finlands pionjär inom biokemisk forskning och fick 1945 Nobelpriset i kemi för arbetet med näringsämnen inom jordbruket.
• Sedan 15 år tillbaka använder Valios mjölkproducenter raps, odlat i Finland eller inom EU, som proteinkälla för utfodring av mjölkkor. Valet att använda raps har sin grund i att det är GMO-fritt och har ett högre proteinvärde än soja men framförallt för att den soja som vanligen används är importerad från Brasilien och besprutad med det giftiga bekämpningsmedlet Parakvat som är förbjudet inom EU.
• Valio har tillsammans med sina mjölkproducenter och finska utfodringsexperter tagit fram riktlinjer och verktyg för hantering av foder samt utfordring, kornas hälsa och välmående, gårdsmiljö och mjölkhanteringsförhållanden t.ex.;
– Bonden kan skicka in fodret på analys till Valios eget laboratorium för att säkerställa kvalitet och näringsvärden.
– Via ett internetbaserat verktyg kan Valios mjölkproducenter få stöd och hjälp i frågor som rör den egna verksamheten så som beräkningar av mjölkpriser, lån och investeringar, medlemsandelar, etc. samt dela information och nyheter om branschen, Valio och den egna gården.
• Valio arrangerar årligen ett ladugårdsseminarium med över 100 ladugårdsarkitekter och experter för att utbyta senaste rön inom djurhållning.
*)Gräsensilage är djurfoder som konserverats i silo eller inneslutet i plast och med hjälp av mjölksyrabildande bakterier samt syrefri miljö gör att näringsämnena bevaras.

Referenser
Valio Ltd Farm Services
Livsmedelsverkets hemsida

Hälsningar Marie

Lägg till ny kommentar

Valiobloggen

Hej och välkommen till Valios blogg. Detta är ett av många forum där vi tillsammans med dig vill inspirera, förmedla kunskap och berätta om nyheter.

RSS

Populära inlägg

Senaste från bloggen

Arkiv

Konsumentkontakt

Telefon 020 - 725 515
Öppettider: Vardagar 08:00 - 14:00
konsumentkontakt.valio.se


För mer information om maghälsa

Populära avdelningar