Vad är glutenfri kost?

Vad är glutenfri kost?

Gluten finns i de vanliga sädesslagen vete, råg och korn. Glutenfri kost innebär att man undviker all mat som innehåller gluten från dessa sädesslag. Havre är egentligen glutenfritt om den mals i en separat kvarn, annars kan små mängder av andra sädesslag förorena havren och ge spår av gluten. Det finns speciell ren havre att köpa som är märkt glutenfri.

Läs mer på 1177 och kontakta vården om du misstänker att du har glutenintolerans!Populära avdelningar