Age of Change: The Business of Survival

Valio är med i serien Age of Change, som producerats för oss av BBC StoryWorks Commercial Productions.

Varje avsnitt av serien fokuserar på ett företag som tar itu med en av vår tids största utmaningar - i Valios fall klimatförändringen. I det fem minuter långa avsnittet träffar vi några av våra mjölkbönder som ger sin syn på att vara en del av den hållbara omställningen.

"Livsmedelsproduktionen är viktig för samhället och vi måste göra den på ett hållbart sätt. Vi har ett gemensamt klimat, och det betyder att alla måste bidra", säger Robert Harmoinen, utvecklingschef för Valios klimatteam, som också medverkar i filmen.

Läs mer om Valios hållbarhetsarbete.

Age of Change: The Business of Survival (bbc.com)