Omsorg om djuren

Djurens välmående

Mindre gårdar för gladare kor

På våra Valio gårdar har alla kor ett namn. Det kan vara till exempel Hjärta, Linum och Juniperus. Namnen speglar ofta kornas personlighet och temperament. Gårdarna drivs oftast som familjegårdar där bönderna känner sin kor väl, och kan därför behandla dem individuellt efter deras olika behov. Resultatet blir glada och friska kor!

Kor behöver svängrum

Betessäsongen i Finland är cirka fyra till fem månader lång, och i Lappland cirka tre månader. Det är också vanligt med rymliga och tempererade lösdriftstallar där korna kan röra sig fritt under hela året.

Regelbundna hälsokontroller  

Systematisk och preventiv hälsovård är en viktig del av Valios djuromsorg. Valio har ett utökat djuromsorgsprogram för mjölkbönder och alla som ansluter sig får 20 öre extra per liter. Så många som 80% av våra gårdar är i dag anslutna, och de producerar 96% av all vår mjölk. Målet är att alla gårdar ska vara anslutna före 2020. Programmet innebär bland annat att en veterinär besöker gården minst en gång om året för att kontrollera kornas hälsa. Antibiotika ges inte i förebyggande syfte, utan bara om korna är sjuka.  Då är det en veterinär som har skrivit ut receptet. 

Här finns mer information om Valios djuromsorgsprogram.

KORT OM DJURENS VÄLMÅENDE

  • På Valios gårdar har alla kor ett namn.
  • Antibiotika ges aldrig i förebyggande syfte.
  • Via Valios djuromsorgsprogram får bönderna 20 öre extra per liter.

Populära avdelningar