Valio anpassar sina skruvkorkar i enlighet med EU-direktiv

Valios förpackningar med skruvkork, t ex mjölk- och proteinmilkshakeförpackningar, kommer stegvis att förändras i enlighet med kraven i EU:s engångsplastdirektiv, även kallat SUP-direktivet. Målet med direktivet om plast för engångsbruk är att minska mängden plastskräp i miljön, särskilt i havsmiljön, och att främja cirkulär ekonomi. De första Valioprodukterna med kork som hänger kvar på förpackningen finns redan i butik och fler tillkommer under 2024.

EU:s engångsplastdirektiv i korthet

  • SUP = Single Use Plastics = Engångsplast
  • Syftet är att minska mängden plast i naturen och främja cirkulär ekonomi
  • Skruvkorken hänger kvar på förpackningen - hamnar inte i naturen
  • Gäller dryckesförpackningar upp till 3 liter
  • Ska vara genomfört före juli 2024

Mer information om direktivet och dess tillämpning finns på Europeiska komissionens webbplats.

De första av Valios produkter som fått de nya skruvkorkarna som hänger kvar är Oddlygood Easy Whipping, Oddlygood Easy Cooking och PROfeel proteinmilkshake.

Valios nya skruvkorkar är enkla att öppna och återvinna

Öppna som vanligt, låt korken hänga kvar på förpackningen!

Hela förpackningen återvinns som pappersförpackning. Plasten separas från pappersförpackningen senare i återvinningsprocessen. Instruktion kring hur våra förpackningar ska återvinnas finns på respektive förpackning.

Hållbarhet & ansvar

Vårt hållbarhetsengagemang löper som en röd tråd genom vår verksamhet och vi strävar efter att producera en helt koldioxidneutral mjölk 2035. Därför ser vi över vårt hållbarhetsarbete i alla led med omsorg om människa, djur och natur. Oavsett om du väljer något från vårt laktosfria-, växtbaserade- eller ordinarie sortiment så vill vi att du alltid ska känna att du gör ett gott val

Läs mer