Omsorg om naturen

Mot en koldioxidneutral mjölkproduktion

Jorden hjälper jorden

Visste du att 90 % av mjölkens koldioxidavtryck uppstår redan innan mjölkbilen har lämnat gården? Eller att välmående jord kan binda betydande mängder koldioxid? Ett fungerande hållbarhetsarbete på gårdarna kan därför göra stor skillnad.

Kolbindande jordbruk

Som en första insats påbörjar vi nu arbetet med att utbilda Valios bönder. I utbildningen samarbetar vi med miljöorganisationen Baltic Sea Action Group som redan utbildat över 100 bönder i det som kallas för kolbindande jordbruk. Genom till exempel växelvis odling, ökad artrikedom och förlängd växtsäsong kan upptagningen av koldioxid i jorden öka betydligt.

Värdefulla steg mot en mer koldioxidneutral mjölkproduktion och viktiga förändringar för jordens bästa.

Läs mer om kolbindande jordbruk här.

KORT OM KOLDIOXIDNEUTRAL MJÖLKPRODUKTION

  • En koldioxidneutral mjölkproduktion innebär att produktionskedjan kan ta upp lika mycket koldioxid som den släpper ut i atmosfären.
  • Hälsosam jord binder och förvarar koldioxid från atmosfären.
  • 90% av mjölkens koldioxidavtryck uppstår innan mjölkbilen lämnat gården.
  • En förlängd växtsäsong innebär att växterna lämnas på fälten över vintern.

Populära avdelningar