Omsorg om naturen

Mot en koldioxidneutral mjölkproduktion

Jorden hjälper jorden

Visste du att 90 % av mjölkens koldioxidavtryck uppstår redan innan mjölkbilen har lämnat gården? Eller att välmående jord kan binda betydande mängder koldioxid? Ett fungerande hållbarhetsarbete på gårdarna kan därför göra stor skillnad. 

Kolbindande jordbruk

I samarbete med miljöorganisationen Baltic Sea Action Group utbildar vi våra bönder i det som kallas för kolbindande jordbruk. Genom till exempel växelvis odling, ökad artrikedom och förlängd växtsäsong blir markerna mer välmående och tar bättre upp koldioxid i atmosfären. 

Läs mer om kolbindande jordbruk här.

Gödsel blir energi

Mjölkkorna i Finland genererar ungefär 15 miljoner ton gödsel varje år. Därför är vi väldigt stolta över att vara först i världen med ett patent som möjliggör att vatten, fosfor och kväve kan utvinnas från gödseln. Det som blir kvar omvandlas till biogas, som kan ersätta fossila bränslen. Vår målsättning är att hälften av gödseln ska återvinnas till 2025.

Värdefulla steg mot en mer koldioxidneutral mjölkproduktion och viktiga förändringar för jordens bästa.

KORT OM KOLDIOXIDNEUTRAL MJÖLKPRODUKTION
  • En koldioxidneutral mjölkproduktion innebär att produktionskedjan kan ta upp lika mycket koldioxid som den släpper ut i atmosfären.
  • Hälsosam jord binder och förvarar koldioxid från atmosfären.
  • 90% av mjölkens koldioxidavtryck uppstår innan mjölkbilen lämnat gården.
  • En förlängd växtsäsong innebär att växterna lämnas på fälten över vintern.

Populära avdelningar