Mjölk i kosthållningen för barn: kalcium, jod och D-vitamin

Mjölkprodukter är viktiga källor av kalcium, jod och D-vitamin. Genom att fördela den rekommenderade mängden jämnt mellan olika måltider, säkerställs tillräckligt intag av kalcium och jod. Mjölkprodukterna innehåller, utöver dessa, högkvalitativt protein och vitaminer från B-gruppen.

Mjölkrekommendationen till barn i förskoleåldern

Vanlig fettfri komjölk eller berikad, osötad växtbaserad dryck, som används på samma sätt som mjölk, kan ges från och med cirka 1 års ålder. Syrade mjölkprodukter kan ges från och med 10 månaders ålder. Man kan fortsätta med amningen även efter 1 års ålder – om familjen så vill. Ett dagligt intag av 4 dl av flytande, fettfria mjölkprodukter eller mjölkprodukter med låga fetthalter, rekommenderas till barn i förskoleåldern för att säkerställa tillräckligt intag av kalcium, jod och D-vitamin. Syrade mjölkprodukter och välling är inkluderade i denna mängd. Utöver detta rekommenderas 1 skiva ost med låg fett- och salthalt (fett högst 17 % och salt högst 1,2 %).

D-vitamin till barn från mjölkprodukter

Tillräckligt intag av D-vitamin är viktigt för barn, därför att D-vitaminen möjliggör tillräcklig absorbering av kalcium i tarmsystemet. Tillräckligt intag av kalcium är också viktigt för att upprätthålla motståndskraften. Flytande mjölkprodukter från Valio, det vill säga mjölk och mjölkdrycker samt filmjölk, fungerar som bra D-vitaminkällor liksom yoghurt och filmjölk. Ett undantag är ekoprodukter. Huvudregeln är att man inte får berika ekoprodukter med D-vitamin. Finlands egna, nationella lagstiftning gör det dock möjligt att berika homogeniserad, fettfri ekomjölk med D-vitamin.

Rekommendationer av D-vitamintillskott till barn

Barn rekommenderas använda D-vitamintillskott året runt och för att säkerställa tillräckligt intag av D-vitamin ändå upp till 18 års ålder. D-vitamin ska tas som ett separat tillskott från och med 2 veckors ålder året runt, oberoende av vilken mjölk barnet får. Vi har samlat rekommendationerna i tabellen nedan.

Åldersgrupp D-vitamtillskott µg/dygn
Helammat barn eller barn som får mindre än 500 ml/dygn bröstmjölksersättning/avvänjningsprodukt 10 µg/dygn
Barn som dagligen får 500-800 ml bröstmjölksersättning/avvänjningsprodukt 6 µg/dygn
Barn som dagligen får mer än 800 ml bröstmjölksersättning/avvänjningsprodukt 2 µg/dygn
Barn 1-2 år 10 µg/dygn
Barn 2-17 år 7,5 µg/dygn

Observera: D-vitaminberikad barnvälling och gröt inkluderas i mängden av bröstmjölksersättning eller avvänjningsprodukt.

Övre gränsvärden för säkert och tryggt intag av D-vitamin

Man har satt övre gränsvärden, som ska inte överskridas, i kosthållningen för säkert intag av D-vitamin:

Åldersgrupp Övre gränsvärde för säkerhet
Barn under 1 år 25 µg/dygn
Barn mellan 1-11 år 50 µg/dygn
Ungdomar och vuxna 100 µg/dygn
Källa: Nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2012
Hälsa och välmående
Vad är D-vitamin bra för?
Hälsa och välmående
Vitaminer, mineraler och mjölksyrabakterie LGG®

Kalcium till barn från mjölkprodukter

Mjölkprodukterna är viktiga kalciumkällor i barnets kosthållning. Barn i förskoleåldern rekommenderas att få i sig 4 dl flytande mjölkprodukter samt 1 skiva ost varje dag. Från skolåldern är den dagliga rekommendationen 5–6 dl flytande mjölkprodukter och 2-3 skivor ost. Till flytande mjölkprodukter räknas måltidsdrycker (mjölk, filmjölk), andra syrade mjölkprodukter samt välling.

Rekommendationer för kalciumintag för barn:

  • 1–5 åringar 600 mg / dygn
  • 6–9 åringar 700 mg / dygn
  • 10–17 åringar 900 mg /dygn

Om kalciumintaget är för lågt och barnet äter inte regelbundet mjölkprodukter eller kalciumberikade livsmedel, behöver du komplettera med kalciumtillskott. Dock ska du i första hand försöka få ditt barn att äta tillräckligt med mjölkprodukter för att täcka behovet, innan du börjar med tillskott. Från andra livsmedel får man i sig cirka 100–200 mg per dag. Läs mer om kalcium här.

Jod i barns kosthållning

Mjölkprodukter är den viktigaste jodkällan i kosthållningen. Från den rekommenderade mängden av mjölkprodukter får man lätt i sig över hälften av det rekommenderade intaget av jod. Rekommenderat intag av jod:

  • 1–2 år: 70µg/dygn
  • 2–5 år: 90 µg/dygn

4 dl flytande mjölkprodukter innehåller cirka 60µg jod.

Hälsa och välmående
Kost för bebisar mellan 4-12 månader
Hälsa och välmående
Mat till barn över 1 år
Hälsa och välmående
Skolbarns måltidsintervaller och dagliga måltider