3/21/2023

Konsumenterna har sagt sitt: Valio är Finlands mest hållbara varumärke – för nionde gången

I undersökningen Sustainable Brand Index™ Europas största varumärkesundersökning mättes över 1600 varumärken med fokus på hållbar utveckling. För nionde gången blev Valio utsedd till det mest hållbara varumärket i Finland. Konsumenterna uppskattar framför allt Valios lokala produktion, högkvalitativa och hälsosamma produkter, djurens välmående och fokus på klimatet. 

- Vi är hedrade över att ännu en gång väljas till Finlands mest hållbara varumärke, av konsumenterna.  Att jobba med hållbarhet i alla led kräver handling och inte bara vackra ord. Särskilt nu, när hela världen står inför många och stora utmaningar, är det ännu viktigare att se till att företagens verksamhet klarar kritisk granskning. Så vi tar emot detta erkännande med en otrolig tacksamhet, säger Annikka Hurme, vd för Valio.

- Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och befolkningstillväxt är stora utmaningar för livsmedelsproduktionen. I framtiden måste mer mat produceras på mindre åkermark. Samtidigt måste livsmedelsproduktionens miljö- och klimatpåverkan minskas avsevärt. Vi vill vara en del av lösningen och vi är medvetna om vår miljö- och klimatpåverkan och jobbar med att minskar den aktivt. Våra verktyg är bland annat regenerativt jordbruk och koldioxidbindning i gräsmarker, produktion av biogas från gödsel, energieffektivitetsåtgärder och utsläppsminskningar i fabriker samt åtgärder för att minska utsläppen från mjölkgårdarna. Samtidigt är vi fast beslutna att förbättra djurens och människornas välfärd", säger Hanna Hiekkamies, Valios hållbarhetsdirektör.  

-Vi kommer att fortsätta vårt ambitiösa arbete för att vår mjölk ska vara koldioxidneutral 2035, vilket innebär att produktionskedjan tar upp lika mycket koldioxid som den släpper ut", sammanfattar Hanna Hiekkamies.

Bakgrundsfakta:
Sustainable Brand Index
Europas största oberoende varumärkesstudie om hållbarhet. Studien har funnits i 13 år och har genomförts årligen sedan 2011. Mer än 80 000 respondenter har intervjuats i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Estland, Lettland och Litauen. Respondenterna utgörs av ett riksrepresentativt urval av befolkningen i varje land.
Läs mer

Valios hållbarhetsmål - att mjölken ska vara koldioxidneutral till 2035
Hållbarhetsarbetet löper som en röd tråd genom alla delar av verksamheten. Utsläppen på gårdar och i produktion minskas, och resterande utsläpp fångas in genom att utnyttja odlingsmarkerna som kolsänkor. Exempel på insatser är att korna får helt sojafritt foder, att bönderna utbildats i kolbindande jordbruk och växtbaserade förpackningar. Läs mer

För mer information eller högupplösta bilder, kontakta:
Kalle Löfstrand, presskontakt på Valios kommunikationsbyrå Shomei
Mail: 
kalle.l@shomei.se
Mobil: 0733-58 26 65

Anette Björnlund, kommunikations- och hållbarhetschef, Valio Sverige AB
Mail: 
anette.bjornlund@valio.se
Telefon: 0703 033561