6/21/2017

Magrapporten® 2017: Magproblemen i Sverige ökar – var femte svensk har problem med magen varje vecka

Visste du att nästan var femte svensk lider av magproblem – varje vecka? Dessutom har de som lider av magproblem problem allt oftare. Det visar Magrapporten® 2017, en undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av mejeriföretaget Valio. Undersökningen visar också bland annat att den vanligaste orsaken till magproblem anses vara stress och att unga kvinnor är de som upplever mest problem med magen. Dessutom känner sig nästan var fjärde (23%) ung kvinna begränsad på grund av sina magproblem vid sex.

Att allt fler lider av magproblem bekräftas när Magrapporten® 2017 nu släpps. Och ökningen är tydlig. När Valio genomförde undersökningen 2013 uppgav 30 % att de haft magproblem under året som gått. I årets undersökning har den siffran ökat till 34 % – en ökning med hela 13 %.

  Vi vill med Magrapporten® ta ett grepp om Sveriges maghälsa genom att kartlägga vilka problem svenskarna lider av idag och vad detta kan bero på. En god maghälsa är grundläggande för att må bra och därför är det mycket bekymrande att allt fler lider av magproblem. Vi hoppas att vi genom att lyfta frågan får fler personer att våga prata om sina magproblem och framförallt att man söker sig till en läkare för att få en diagnos och hjälp, säger Linda Öhman, Kommunikationsansvarig på Valio Sverige

Kvinnor, och främst unga kvinnor, upplever mest magproblem
Dessutom har de som lider av magproblem också problem allt oftare. 2013 uppgav 39 % av de som hade problem med magen att de hade det en eller flera gånger i veckan, 2017 har siffran ökat till över hälften (53 %). Det är en ökning med nästan 36 % sedan 2013. Skillnaden mellan män och kvinnor är också fortsatt markant. I undersökningen uppger 26 % av alla män att de lider av magproblem, hos kvinnor är gruppen betydligt större med hela 41 %.

I årets undersökning framgår det också att gruppen som har mest magproblem är unga kvinnor. Var fjärde ung kvinna lider av magproblem en eller flera gånger i veckan.

  Att kvinnor upplever magproblem i större utsträckning än män är känt sedan tidigare. Förklaringen som forskare brukar ge är att män har färre problem än kvinnor överlag men de söker heller inte hjälp i samma utsträckning. 

Om männen skulle söka vård på samma sätt som kvinnorna gör skulle skillnaden mellan könen vara lite mindre, men kvinnorna skulle fortfarande vara den grupp som har mest magproblem, säger Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet.

Magproblemen som är vanligast i huvudundersökningen är uppblåst mage, gaser och magont och dessa magproblem begränsar också livet. Av de som har problem med magen uppger 43 % att det begränsat dem att göra saker som de vill göra och att det påverkat deras livskvalitet.

Unga kvinnor undviker sex på grund av sina magproblem
I undersökningen som specifikt riktar sig till unga kvinnor uppger nästan var fjärde (23%) ung kvinna med magproblem att det påverkar deras sexliv. 27 % uppger också att de påverkas när de är nära eller intima med annan person. Som en konsekvens av sina magproblem uppger 16 % av alla unga kvinnor med magproblem att de undviker sex.

Stress vanligaste orsaken till magproblemen
Stress är den absolut vanligaste orsaken när de svarande får uppge vad de själva tror har legat till grund för deras magproblem. Över hälften, i både huvudundersökningen och i Unga Kvinnors Magkänsla, uppger att så är fallet.

I huvudundersökningen är siffran hela 68 % bland unga kvinnor och 70 % bland unga män. En fjärdedel (25 %) i huvudundersökningen uppger också dåliga matvanor, en femtedel uppger för lite vardagsmotion (20 %) och 21 % uppger IBS som orsaker till deras magproblem.

Färre söker hjälp
Alarmerande är att allt färre söker hjälp, trots en ökning av problemen. 2013 uppgav 40 % att de inte sökt hjälp för sina magproblem – i årets undersökning visar det sig att den siffran ökat till 44 %. Var femte person som lider utav magproblem och som inte sökt hjälp uppger att det beror på att de inte tror att det finns något att göra åt det. Lika många uppger att de alltid eller ofta har ont i magen och att de lärt sig leva med problemen.

Läs rapporten i sin helhet på lugnamagen.nu

1)  Svensk Hållbarhetsranking 2016

För mer information, vänligen kontakta: 

Emelie Andersson, PR-konsult, Kelly and Pling 070-372 76 18, emelie.a@kellyandpling.com

Linda Öhman, Kommunikationschef, Valio Sverige AB 08-725 51 50, linda.ohman@valio.fi

Om undersökningen
Hälsa är det viktigaste hållbarhetsområdet för livsmedelsföretag, enligt svenska konsumenter. Valio har sedan början av 1900-talet bedrivit forskning för hälsa och välmående vilket genererat gedigen kunskap och lett till idag vara ledande inom laktosfritt i Sverige. Forskningen kompletteras med återkommande trendmätningar, som till exempel Magrapporten®. Magrapporten baseras på två statistiskt säkerställda undersökningar och har genomförts enligt nedan:

Huvudundersökningen
I maj 2017 intervjuade Kantar Sifo totalt 1 209 personer i Sverige i åldrarna 15–79 år om deras maghälsa. De intervjuade ingår i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. En inbjudan med 24 frågor skickades ut och svarsfrekvensen var 58 %. I gruppen som uppger att de har haft problem med magen det senaste året ingår 406 personer. Det är nästan 100 fler än när undersökningen genomfördes 2013. I gruppen som anser att de haft problem under det senaste året och dessutom anser att det har begränsat dem ingår 178 personer. I gruppen som haft problem senaste året och sökt hjälp ingår 227 personer och i gruppen som inte sökt hjälp ingår 179 personer.

Unga Kvinnors Magkänsla
Undersökningen ”Unga kvinnors magkänsla” består av 17 frågor som riktar sig specifikt mot unga kvinnor. I maj 2017 intervjuade 216 kvinnor i åldern 16–30 år. Kvinnorna ingår i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel och svarsfrekvensen var 49 %. I gruppen som uppger att de haft problem med magen det senaste året ingår 195 personer. I gruppen som anser att de haft problem under det senaste året och som dessutom anser att det har begränsat dem ingår 96 personer.