6/19/2018

Raps istället för soja till Valios kor

Valio tar ett viktigt steg i arbetet mot en mer hållbar mjölkproduktion genom att låta korna få helt sojafritt foder. Istället får de lokalt odlade vallväxter och raps.

Flera studier* visar att foder till kor som baseras på gräs och raps ger bättre tillskott av protein än soja. Därför har Valio sedan en längre tid helt uteslutit soja i fodret till mjölkkorna. En liten del har använts till ungdjur, men även det tas nu bort. Målet är att allt foder ska vara sojafritt i februari 2019. 

– Djurens välmående och omsorgen om naturen har alltid varit grundstenar i Valios hållbarhetsarbete. Redan 1945 fick Valios dåvarande forskningschef A.I. Virtanen Nobelpriset i kemi för ensilage som gav korna bättre näring under vinterhalvåret. Det känns helt rätt att vi fortsätter vara i framkant gällande djurhållning. Att helt utesluta sojan i fodret gör oss också unika inom den globala mjölkproduktionen, säger Juha Nousiainen, Director Farm Services på Valio 

Soja är det vanligaste proteinfodret för djur i världen. Storskalig produktion av soja kan bland annat leda till att regnskogsområden förstörs, vilket i sin tur hotar djurliv. Eftersom koldioxid frigörs när skogen skövlas påverkar detta också klimatet**. Genom att minska användningen av soja i djurfoder kan man spara regnskogsareal och minska påverkan på djur och natur. 

Efter sommaren kommer information om det sojafria fodret att nå konsumenterna genom information på alla Valios mjölkförpackningar. 

För mer information eller för intervju med Juha Nousiainen, Director Farm Services på Valio vänligen kontakta: 

Emelie Andersson, PR-konsult
Kelly and Pling 070-372 76 18, emelie.a@kellyandpling.com 

Anette Björnlund, marknadschef
Valio Sverige AB 08-725 51 50, anette.bjornlund@valio.fi 

* A. Vanhatalo, K.J. Shingfield, P. Huhtanen, 2016 

** WWF, Solving the soy problem, (wwf.panda.org/our_work/food/agriculture/soy/)