Valio Sverige utnämns till Årets Leverantör på Dagligvarugalan 2023

Dagligvarugalan arrangeras av branschtidningen @Fri Köpenskap och är branschens stora galakväll där duktiga medarbetare och företag inom dagligvarubranschen runt om i landet står i fokus och hyllas.

- Det känns fantastiskt att få vinna i kategorin Årets Leverantör, vilken ära! I nära samarbete med våra kunder har vi lyckats driva mycket stark tillväxt dagligvaruhandeln under 2022. Det visar att vi gör avtryck i branschen och att våra produkter uppskattas av konsumenterna, säger Robert Auselius, VD på Valio Sverige. Vårt mål är att kontinuerligt utveckla våra kategorier på ett hållbart sätt och tillsammans med våra kunder bygga framtidens mejeri, avslutar Robert Auselius.

Juryns motivering: Vinnaren av priset Årets Leverantör är ett företag som med stor idérikedom och hårt arbete utvecklat sitt kunderbjudande. Genom tätt samarbete med livsmedelsaktörer har de haft en stadig tillväxt på den svenska marknaden och lyckats driva bådevärde och volym. Detta tillsammans med ett stort fokus på hållbarhetsarbetet i alla led har de bestigit berg och tagit sig hela vägen till Blå hallen.