Fortsätt till innehållet
Omsorg om djuren

Hållbarhet

Omsorg om djuren

Valio ägs av sina 3700 mjölkbönder. Att ta hand om korna på bästa sätt är en central del av det dagliga arbetet och avgörande ur såväl etisk som ekonomisk synvinkel.

Mindre familjegårdar för gladare kor

På våra Valio gårdar har de flesta kor ett namn. Det kan vara till exempel Hjärta, Linum och Juniperus. Namnen speglar ofta kornas personlighet och temperament. Gårdarna drivs oftast som familjegårdar där bönderna känner sin kor väl, och kan därför behandla dem individuellt efter deras olika behov. Resultatet blir glada och friska kor!

Kor behöver svängrum

Betessäsongen i Finland är cirka fyra till fem månader lång, och i Lappland cirka tre månader. Det är också vanligt med rymliga och tempererade lösdriftstallar där korna kan röra sig fritt under hela året. Alla nya stallar som byggs ska enligt Valios krav vara så kallade lösdriftsstallar.

Gårdsservice och kunskapsutbyte

Genom Valios egen organisation för gårdsservice kan gårdarna ta del av service och kunskapsutveckling. Insatserna täcker en rad områden som till exempel djurens hälsa, mjölkens kvalitet, utveckling och förbättring av gårdar samt företagsrelaterade ämnen. En bonde behöver kunna många olika saker.

Rätt till semester

Att jobba som mjölkbonde är krävande och tufft. Långa arbetspass och full fart sju dagar i veckan. En viktig del i att arbeta långsiktigt är att det finns möjlighet för återhämtning Genom det kommunala avbytarsystem som finns i Finland kan varje bonde med gott samvete ta några dagars välförtjänt ledighet medan en kunnig avbytare ser till att både gård och djur mår bra. En bonde i Finland har rätt till 26 dagars semester.

Bättre betalt för bönderna

Det ligger i Valios affärsidé att betala så mycket som möjligt tillbaka till mjölkbönderna. Under 2000-talet har vi betalat ett högre mjölkpris än genomsnittet i EU. Att få skälig lön för sin möda är en investering i långsiktighet och förnyelse. För oss är det en viktig del för att våra bönder ska må bra.

Tip icon

Kort om våra hållbara gårdar

  • Valio ägs kooperativt av 3700 bönder.
  • Överskottet från Valios verksamhet går direkt tillbaka till bönderna.
  • De flesta gårdar är familjeägda och korna ett namn.
  • Mjölkbönderna har rätt till 26 dagars semester årligen.

Tip icon

Kort om kornas välmående

  • Antibiotika ges aldrig i förebyggande syfte
  • Alla gårdar får veterinärbesök minst en gång per år
  • Allt foder är soja- och GMO fritt
  • Samtliga bönder får motsvarande ca 22 öre extra per liter mjölk, eftersom de uppfyller det utökade djuromsorgsprogrammet