Förpackningar och återvinning

Förpackningar har en klimatpåverkan, både genom materialen de tillverkas av och den energi som används när de produceras. Genom att återvinna en förpackning kan man minska både materialåtgång och klimatavtryck.

Mot en cirkulär ekonomi och minimerad klimatpåverkan

En förpacknings viktigaste uppgift är att skydda produkten, säkerställa säkerhet, hållbarhet och därmed förhindra matsvinn. Valios mål är att förpackningarna ska vara 100 procent återvinningsbara år 2025. Till 2030 ska vi dessutom ha fasat ut all fossilbaserad plast. Detta är i linje med en cirkulär ekonomi och att minimera klimatpåverkan genom att använda förpackningslösningar som är gjorda av förnybara, växtbaserade eller återvunna material.

Valios växtbaserade förpackningar

Sedan en tid är Valios yoghurt- och mjölkförpackningar helt eller delvis växtbaserade. Jämfört med de tidigare förpackningarna är koldioxidutsläppen 58% lägre på yoghurtförpackningarna och 39% lägre på mjölkförpackningarna.

  • Mjölkförpackningar: 97 % förnybar råvara – allt utom ett av innerskikten är växtbaserad.
  • Yoghurtförpackningar: 100 % förnybar växtråvara – förpackningen är gjord av papper och skruvkork, inner- och ytterhölje är gjord av plast från sockerrör.
  • Många av förpackningarna är gjorda av delvis återvunnet material, till exempel är skruvkorkarna på Valio PROfeel proteinmilkshake gjorda av 30% återvunnen plast.
  • Läs mer om våra växtbaserade förpackningar!

Varför sitter korken fast?

Valios förpackningar med skruvkork, t ex mjölkdryck- och proteinmilkshakeförpackningar, kommer stegvis att förändras i enlighet med kraven i EU:s engångsplastdirektiv. Målet med direktivet är att minska mängden plastskräp i miljön, särskilt i havsmiljön, och att främja cirkulär ekonomi. Skruvkorken ska sitta kvar på förpackningen när den återvinns, och den ska sorteras som pappersförpackning.

Läs mer

Frågor om förpackningar? Vi har svaren!

Medvetenhet om klimatpåverkan av förpackningar och vikten av återvinning är stor, men ibland kan de vara svårt att hålla reda på alla termer och hur förpackningar ska återvinnas. Här har vi samlat frågor och svar om förpackningar.

Läs mer

Sopsortering hemma

För att hela systemet kring återvinning ska fungera är det viktigt att hushållen sorterar sina sopor på rätt sätt. Att organisera sorteringen på ett bra sätt kan ibland vara en utmaning, förutsättningarna i hemmet är sällan optimala för sopssortering. Därför har vi har samlat några tips som vi hoppas kan hjälpa till att göra det lite enklare.

Läs mer

Plastinitiativet 2025

Valio har skrivit på Plastinitiativet 2025, ett initiativ från branschorganisationen DLF. Plastinitiativet innebär att vi arbetar för 100 procent materialåtervinningsbara förpackningar till 2025.

Läs mer om plastinitiativet

Så här återvinner du Valios förpackningar

Genom att lämna dina förpackningar till återvinning bidrar du till ett lite mer cirkulärt samhälle. Ta del av vår guide om hur du återvinner Valios olika förpackningar.

Läs mer