Fortsätt till innehållet

Hållbarhet

Förpackningar och återvinning

Förpackningar har en klimatpåverkan, både genom materialen de tillverkas av och den energi som används när de produceras. Genom att återvinna en förpackning kan man minska både materialåtgång och klimatavtryck.

Varför sitter korken fast?

Valios förpackningar med skruvkork, t ex mjölkdryck- och proteinmilkshakeförpackningar, kommer stegvis att förändras i enlighet med kraven i EU:s engångsplastdirektiv. Målet med direktivet är att minska mängden plastskräp i miljön, särskilt i havsmiljön, och att främja cirkulär ekonomi. Skruvkorken ska sitta kvar på förpackningen när den återvinns, och den ska sorteras som pappersförpackning.

Hur kan mängden avfall minskas?

Att minska mängden avfall gör inte bara din egen vardag lättare, det minskar också belastningen på miljön. Till exempel är 5 R-metoden (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle) ett bra sätt att minska mängden avfall. Förebygg slöseri i första hand, till exempel genom att tacka nej till den oadresserade direktreklam som kommer i brevlådan eller engångsvaror som är oanvändbara för dig. Öva eftertänksam konsumtion, öka återanvändningen av gamla produkter, t.ex. att använda en plastpåse flera gånger, eller hitta nya sätt att använda föremål, som att använda en gammal tandborste till rengöring. Om ett objekts livslängd inte längre kan förlängas, återvinn det så att det kan användas för att tillverka nya produkter. Cirka 86 % av Valios förpackningsmaterial kan användas i produktionen av nya produkter; vårt mål är att öka den siffran till 100 % i slutet av 2025.

Sopsortering hemma

För att hela systemet kring återvinning ska fungera är det viktigt att hushållen sorterar sina sopor på rätt sätt. Att organisera sorteringen på ett bra sätt kan ibland vara en utmaning, förutsättningarna i hemmet är sällan optimala för sopssortering. Därför har vi har samlat några tips som vi hoppas kan hjälpa till att göra det lite enklare.

Plastinitiativet 2025

Valio har skrivit på Plastinitiativet 2025, ett initiativ från branschorganisationen DLF. Plastinitiativet innebär att vi arbetar för 100 procent materialåtervinningsbara förpackningar till 2025.

Så här återvinner du Valios förpackningar

Genom att lämna dina förpackningar till återvinning bidrar du till ett lite mer cirkulärt samhälle.