Sopsortering hemma

För att hela systemet kring återvinning ska fungera är det viktigt att hushållen sorterar soporna på rätt sätt.

Kategorier för sopsortering

Det är viktigt att ta hand om sopor på rätt sätt. På så vis kan vi återanvända många material och undvika spridning av farliga ämnen. Insamlings- och återvinningssystemet brukar delas in i ett antal olika kategorier:

 • Pappersförpackningar
 • Glasförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Tidningar och andra trycksaker
 • Elavfall
 • Glödlampor och lysrör
 • Batterier
 • Farligt avfall
 • Restavfall
 • Grovavfall
 • Bioavfall (tidigare kallat matavfall)
 • Trädgårdsavfall
 • Textilavfall
 • Bilar och bildelar
 • Återbruk
 • Pant

Enklare sopsortering för hushållen

Att organisera sin sopsortering hemma på ett bra sätt kan vara en utmaning. Förutsättningarna är sällan optimala för att sortera sopor, så ibland krävs kreativa lösningar. Här är några tips för att göra sopsorteringen enklare.

1. Se bortom köket

Att bara ha några hinkar under diskbänken räcker inte längre, eftersom det är så många olika typer av sopor att sortera. Det är ofta vettigt att placera kärlet för matavfall i köket, men till exempel kartonger, plast och pant kan förvaras på andra ställen i hemmet. En balkong, veranda eller en rymlig hall kan fungera som förvaringsutrymme.

2. Krokar på väggen

Titta upp från diskbänksskåpet. Om ditt hem har ett tomt väggutrymme kan du sätta krokar på väggen och hänga snygga kassar att använda för kartongåtervinning. Golvyta kan också användas genom att placera en korg eller jutepåse för papper eller annat lämpligt.

3. Gör det enkelt!

Om sorteringen blir för krånglig är det lätt att soporna hamnar på fel ställe. Det är också bra om förvaringsutrymmet är lätt att rengöra och har bra ventilation för att undvika lukt.

4. Använd oanvända utrymmen

Det kan finnas tomt utrymme under en trappa eller i ett förråd där ett återvinningskärl får plats. Vilken plats du än väljer bör det vara lätttillgängligt.

5. Färre behållare kan fungera

Varje sop- eller återvinningskategori behöver inte nödvändigtvis sin egen separata behållare; en del kan samlas i en behållare först. Det kommer till exempel sannolikt att bli färre glas- och metallburkar än andra förpackningsmaterial. De är lätta att ta med och kan sedan sorteras vid återvinningsstationen.

6. Många förpackningar måste sköljas före återvinning

Många hem har både ett diskställ och diskmaskin, kanske du kan avsätta en del av diskstället där du kan torka konservburkar. Att skölja förpackningen och lägga direkt i återvinningskärlet fungerar också om det har tillräcklig ventilation.

7. Tänk på sopsorteringen när du planerar en ombyggnad

Om du planerar ett nytt kök, ta hänsyn till behovet av sopsortering redan från början. Förutom återvinningskärl är det också värt att tänka på var avfallspåsar och tvättmedel ska förvaras.

Tillsammans kan vi minska mängden sopor

1. Tacka nej!

Börja med att vägra ta emot det du inte behöver, eller sådant som bara används en gång. Exempel kan vara broschyrer, reklamartiklar och engångsmaterial.

2. Minska konsumtionen

Steg två är att minska konsumtionen och därmed soporna. Fundera på om du istället för att köpa nytt kan låna eller hyra.

3. Återanvänd

Steg tre är att återanvända. Det kan handla om att laga och förlänga livslängden på produkter, eller låta någon annan få eller köpa det du inte längre behöver.

4. Återvinn

Det fjärde steget är återvinning. Material ska återvinnas när det är möjligt, vilket också är Valios förpackningsmål. Endast som en allra sista utväg bör avfall förbrännas eller deponeras.

Förpackningar och återvinning

Förpackningar bidrar till klimatpåverkan, både genom materialen de tillverkas av och den energi som används när de produceras och hur de återvinns.

Läs mer