Fortsätt till innehållet

Hållbarhet

Helt sojafritt foder

Redan 2019 tog Valio beslutet att sluta använda soja i fodret till korna.