Fortsätt till innehållet

Hållbarhet

Hållbarhet & Ansvar

Valios mål: koldioxidneutral mjölk

Vårt mål är att vara helt koldioxidneutrala till år 2035, vilket innebär att produktionskedjan tar upp lika mycket koldioxid som den släpper ut.

För att lyckas nå vårt mål behöver vi minska utsläppen och fånga upp koldioxiden från atmosfären. Mer än 90 % av utsläppen sker på mjölkgårdarna så det är här som en stor del av våra koldioxidsänkande insatser sker.

Klimatsmarta transporter

Att göra om gödsel till biogas leder till dubbel klimatnytta. Detta eftersom metanutsläppen på gården minskar när man tar hand om gödseln och gör om den till biogas. Samtidigt som biogasen ersätter fossila bränslen som används för transporter.

Förpackningar och återvinning

Förpackningar har en klimatpåverkan, både genom materialen de tillverkas av och den energi som används när de produceras. Genom att återvinna en förpackning kan man minska både materialåtgång och klimatavtryck.

Regenerativt jordbruk

Vi behöver producera mer mat men samtidigt minska klimatavtrycket från framställningen. Det innebär att man behöver identifiera de mest hållbara produktionsmetoderna inom jordbruket. Som mejeriproducent har Valio tagit sig an flera av de utmaningar som finns, och arbetar aktivt för att hitta lösningar till dem.

Bonden som bromsar den globala uppvärmningen

Mjölkbonden Anu Ellä arbetar flitigt för att minska jordbrukets klimatpåverkan. Målet är raka motsatsen till koldioxidutsläpp – nämligen att binda kolet i marken. Det kallas för regenerativt jordbruk, och även om begreppet är nytt så är metoderna betydligt äldre.

Omsorg om naturen

Att ställa om till att bli helt koldioxidneutrala leder till en rad olika insatser. Insatser som gör att vår påverkan på naturen blir mer skonsam. En del handlar om hur vi kan bevara och helst förbättra den biologiska mångfalden.

Omsorg om djuren

Valio ägs kooperativt av våra 3700 mjölkbönder. Genom Valios egen organisation för gårdsservice kan de ta del av kunskapsutveckling och innovationsmöjligheter. Utbildningarna täcker en rad områden som till exempel djurens hälsa, mjölkens kvalitet, utveckling och förbättring av gårdar samt företagsrelaterade ämnen. En bonde behöver kunna många olika saker.

Omsorg om människan

Vi är innovatörer och utvecklar ständigt vårt sortiment för en mångfald av hälsosamma val. På Valio har vi även ett nära samarbete med flera experter och forskare som handlar om maghälsa.

Valio Sveriges Miljöpolicy

Valio Sverige är medveten om att vi tillsammans med vår bransch har en påverkan på miljön och vi ska jobba aktivt för att minimera denna påverkan. Valio Group har som mål att mjölkproduktionen ska vara koldioxidneutral till år 2035. Utöver det ska vi vara hållbara i alla led av verksamheten. 

Valios Magrapporten® 2023

Den första Magrapporten® presenterades 2013 och nu 10 år senare kan vi se hur svenskarnas mående påverkats över en längre tid. I samband med 10-årsjubileet av Sveriges största undersökning om maghälsa, presenterar vi nu resultaten från årets undersökning jämfört med hur det såg ut 2013.