Hållbarhet & Ansvar

Vårt hållbarhetsengagemang löper som en röd tråd genom vår verksamhet och vi strävar efter att producera en helt koldioxidneutral mjölk 2035. Därför ser vi över vårt hållbarhetsarbete i alla led med omsorg om människa, djur och natur. Oavsett om du väljer något från vårt laktosfria-, växtbaserade- eller ordinarie sortiment så vill vi att du alltid ska känna att du gör ett gott val.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport.

Valios mål: koldioxidneutral mjölk

Vårt mål är att vara helt koldioxidneutrala till år 2035, vilket innebär att produktionskedjan tar upp lika mycket koldioxid som den släpper ut.

För att lyckas med detta behöver vi minska utsläppen och fånga upp koldioxiden från atmosfären. Mer än 90 % av utsläppen sker på mjölkgårdarna så det är här som en stor del av våra koldioxidsänkande insatser sker.

Vi minskar utsläppen

Genom en rad olika åtgärder:

  • Djurens välmående – friskare kor ger mer mjölk
  • Sojafritt foder – våra kor äter lokalt odlat gräs och klöver, istället för soja.
  • Gödsel blir energi – vi är först i världen med ett patent som möjliggör att vatten, fosfor och kväve kan utvinnas från gödseln. Vi samarbetar nu med St1 för att göra om gödsel till biogas.
  • Vi utbildar våra bönder i kolbindande och regenerativt jordbruk. Så att växterna kan ta upp mer av koldioxidutsläppen.
  • Växtbaserade förpackningar – våra yoghurt-, gurt- och mjölkförpackningar är gjorda av förnybar växtråvara.
  • Energisnål produktion och smarta transporter - vi förbättrar energieffektiviteten på gårdarna och i fabrikerna samt genomför smartare transporter.

Valios mål: koldioxidneutral mjölk

Vårt mål är att vara helt koldioxidneutrala till år 2035, vilket innebär att produktionskedjan tar upp lika mycket koldioxid som den släpper ut.

För att lyckas nå vårt mål behöver vi minska utsläppen och fånga upp koldioxiden från atmosfären. Mer än 90 % av utsläppen sker på mjölkgårdarna så det är här som en stor del av våra koldioxidsänkande insatser sker.

Läs mer

Klimatsmarta transporter

Att göra om gödsel till biogas leder till dubbel klimatnytta. Detta eftersom metanutsläppen på gården minskar när man tar hand om gödseln och gör om den till biogas. Samtidigt som biogasen ersätter fossila bränslen som används för transporter.

Läs mer

Förpackningar och återvinning

Förpackningar har en klimatpåverkan, både genom materialen de tillverkas av och den energi som används när de produceras. Genom att återvinna en förpackning kan man minska både materialåtgång och klimatavtryck.

Läs mer

Bonden som bromsar den globala uppvärmningen

Mjölkbonden Anu Ellä arbetar flitigt för att minska jordbrukets klimatpåverkan. Målet är raka motsatsen till koldioxidutsläpp – nämligen att binda kolet i marken. Det kallas för regenerativt jordbruk, och även om begreppet är nytt så är metoderna betydligt äldre.

Läs mer

Regenerativt jordbruk

Vi behöver producera mer mat men samtidigt minska klimatavtrycket från framställningen. Det innebär att man behöver identifiera de mest hållbara produktionsmetoderna inom jordbruket. Som mejeriproducent har Valio tagit sig an flera av de utmaningar som finns, och arbetar aktivt för att hitta lösningar till dem.

Läs mer

Omsorg om djuren

Valio ägs kooperativt av våra 3700 mjölkbönder. Genom Valios egen organisation för gårdsservice kan de ta del av kunskapsutveckling och innovationsmöjligheter. Utbildningarna täcker en rad områden som till exempel djurens hälsa, mjölkens kvalitet, utveckling och förbättring av gårdar samt företagsrelaterade ämnen. En bonde behöver kunna många olika saker.

Läs mer

Omsorg om naturen

Att ställa om till att bli helt koldioxidneutrala leder till en rad olika insatser. Insatser som gör att vår påverkan på naturen blir mer skonsam. En del handlar om hur vi kan bevara och helst förbättra den biologiska mångfalden.

Läs mer

Omsorg om människan

Vi är innovatörer och utvecklar ständigt vårt sortiment för en mångfald av hälsosamma val. På Valio har vi även ett nära samarbete med flera experter och forskare som handlar om maghälsa.

Läs mer

Valios Magrapporten® 2023

Den första Magrapporten® presenterades 2013 och nu 10 år senare kan vi se hur svenskarnas mående påverkats över en längre tid. I samband med 10-årsjubileet av Sveriges största undersökning om maghälsa, presenterar vi nu resultaten från årets undersökning jämfört med hur det såg ut 2013.

Läs mer

Valio Sveriges Miljöpolicy

Valio Sverige är medveten om att vi tillsammans med vår bransch har en påverkan på miljön och vi ska jobba aktivt för att minimera denna påverkan. Valio Group har som mål att mjölkproduktionen ska vara koldioxidneutral till år 2035. Utöver det ska vi vara hållbara i alla led av verksamheten.

Läs mer