Fortsätt till innehållet
Hur ställs diagnosen laktosintolerans?

Laktosintolerans

Hur ställs diagnosen laktosintolerans?

Beror magbesvären på laktosintolerans eller något annat?

Flera olika metoder

Det finns olika metoder för att ställa diagnosen laktosintolerans. Ett sätt är att utesluta mjölkprodukter upp till fyra veckor. Om besvären försvinner och kommer tillbaka när man börjar med dessa livsmedel igen kan det vara ett tecken på laktosintolerans. Men det kan fortfarande vara en annan magåkomma som orsakar magbesvären, kontakta därför alltid sjukvården om du misstänker att du inte tål laktos.
Du kan också få göra en laktosbelastning genom att dricka en laktoslösning och sedan lämna blodprov eller göra utandningstest. I vissa fall kan du även få göra ett gentest, men det är inte användbart för alla personer.

Blodprov

Att ställa diagnos med hjälp av blodprov är den vanligaste metoden.

Glukoshalten i blodet mäts före och efter det att man druckit laktoslösning. Testet görs på vårdcentral eller sjukhus. Glukoshalten mäts genom provtagningar var femtonde minut under en och en halv till två timmar. Om glukoshalten i blodet inte stiger nämnvärt tyder det på brist på laktas i tarmen.

Mätning av utandningsluften

Laktosbelastning kan också göras som ett utandningstest. Mängden vätgas i utandningsluften mäts med en speciell apparat både innan och några timmar efter det att man druckit en laktoslösning. Om man inte tål laktos är det mer vätgas i utandningsluften efter det att man druckit laktoslösningen än innan. Ökad mängd vätgas kan tyda på laktosintolerans eftersom brist på laktas i tarmen gör att laktosen går ospjälkad vidare till tjocktarmen där den jäser och bildar gaser.

DNA-test

Sedan man identifierade den muterade genen som gör att man klarar av laktos hela livet har DNA-test blivit allt vanligare. Den kan användas för vuxna och barn över 10-12 års ålder. Provet tas från blodet eller slemhinnan i munnen och analyseras för att undersöka mutationer på laktasgenen. Metoden är snabb och enkel men behöver ofta kompletteras med andra tester.

Som ett första steg kan du själv läsa mer om de symptom som laktosintolerans kan medföra för att se om det stämmer in på dig.