Fortsätt till innehållet
Regenerativt jordbruk

Hållbarhet

Regenerativt jordbruk

De pågående klimatförändringarna tillsammans med befolkningstillväxt innebär stora utmaningar för matproduktionen världen över.


Tip icon

Tips på saker du själv kan göra för att förbättra jordhälsan

  • Lämna en del av gräsmattan oklippt

  • Klipp gräset mera sällan eller höj klipphöjden

  • Plantera flera olika typer av växter som lockar till sig pollinatorer och blommar vid olika tidpunkter under sommaren

  • Minimera jordbearbetningen – låt jorden vara

  • Använd inte bekämpningsmedel

  • Använd kompost i stället för gödselmedel

  • Lämna gräsmattan okrattad på hösten

  • Skydda träden på gården genom att låta gräset växa runtomkring dem

  • Minska på ogräsrensningen; bekämpa ogräsen genom att använda förmultnande marktäckningsmaterial eller marktäckande växter