Fortsätt till innehållet
Forskning och framtid

Om Valio

Forskning och framtid

Forskning och utveckling var något Valio valde att satsa på tidigt. Redan 1916 invigdes Valios laboratorium där forskningen kring mjölk och biokemi så småningom blev en nationell angelägenhet.