Fortsätt till innehållet

Laktosintolerans

Laktosintolerans hos barn

På denna sida finner du information om symptom och behandling vid laktosintolerans och mjölkproteinallergi hos barn.

Tip icon

Sök alltid sjukvård vid misstänkt mjölkallergi!

Är mitt barn laktosintolerant?

Normalt producerar nyfödda barn tillräckligt med laktas för att bryta ner mjölksockret i bröstmjölken och använda det som energi. Laktasproduktionen minskar sedan gradvis, vanligtvis mellan 5-10 års ålder hos svenska barn. Det innebär att laktosintolerans är mycket ovanlig hos barn under denna ålder. Ju äldre barnen blir, desto vanligare blir det att de förlorar förmågan att bryta ned laktos. Hos vissa barn minskar laktasproduktionen nästan helt när de når skolåldern, men symptomen uppträder ofta inte förrän under tonåren eftersom minskningen sker gradvis.

Mjölkproteinallergi hos bebisar

Som nämnts ovan drabbas barn under fem-sex år sällan av laktosintolerans. För spädbarn kan det istället vara mjölkproteinallergi (mjölkallergi) som besvärar barnet, om det visar symptom efter amning eller intag av bröstmjölksersättning. Ett barn som ammas och är känslig mot komjölk kan nämligen drabbas om mamman äter mat innehållandes komjölk, men det är vanligare att symptomen visar sig när barnet börjar med ersättning eller annan mat som innehåller mjölk.

Läs mer om specialkost och allergier hos barn.

Behandling av mjölkproteinallergi hos barn och spädbarn

Åtgärder som vidtas vid mjölkproteinallergi (mjölkallergi) hos barn består främst av att undvika komjölk och produkter som innehåller det. Vid behov kan en dietist hjälpa till med att planera en kost utan mjölk. För små barn och bebisar finns det ersättningar utan mjölk att tillgå, medan äldre barn och vuxna kan behöva tillskott av kalcium och andra näringsämnen för att kompensera för bristen på mjölk i kosten.

Om man misstänker mjölkproteinallergi hos sitt barn eller spädbarn bör man kontakta vårdcentralen för rådgivning. Utredning av mjölkproteinallergi kan innebära att man utesluter komjölk från barnets kost under en period för att se om symptomen försvinner, för att sedan införa mjölkprodukter i kosten igen och se om symptomen återkommer.

Läs mer om mjölkproteinallergi hos vuxna!