Klimatsmarta transporter

Att göra om gödsel till biogas leder till dubbel klimatnytta. Detta eftersom metanutsläppen på gården minskar när man tar hand om gödseln och gör om den till biogas. Samtidigt som biogasen ersätter fossila bränslen som används för transporter.

Under 2021 inledde Valio och St1 ett samarbete för att producera biogas från kogödsel. Samarbetet spänner över hela värdekedjan: Valios mjölkgårdar levererar gödsel, det nybildade och samägda bolaget Suomen Lantakaasu ansvarar för biogasproduktionen, och St1 står för distributionen. Målet är att till år 2030 producera en terawattimme flytande biogas per år för användning i tunga väg- och sjötransporter. Det motsvarar ca sju procent av det årliga bränslebehovet för finska lastbilstransporter.

Res mer miljösmart

Transport av personer och varor står för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Här är några tips på hur du kan resa med så låg miljöpåverkan som möjligt.

  • Koppla upp och koppla av - Behöver du resa? Eller kan du ta mötet digitalt i stället? Bästa sättet att minska sin miljöpåverkan är såklart att inte resa alls.

  • Ta dig fram för egen maskin - Varannan bilresa i Sverige är kortare än 5km, en sträcka som man ofta kan gå eller cykla.Kombinationen av motion, frisk luft och låg miljöpåverkan är hållbar!

  • Res spårbundet och kollektivt - Trots att tåg och buss kräver energi är de bättre alternativ än att ta bilen.

  • Samåka med bil - I varje svensk bil åker i genomsnitt 1,1 person. Samåk i stället. Det är trevligt och miljöpåverkan blir betydligt lägre. Välj om möjligt biodrivmedel eller elbil för att minska din miljöpåverkan ytterligare.

  • Undvik att flyga - En flygresa mellan Stockholm och Göteborg släpper ut lika mycket CO2 som 40 000 tågresor på samma sträcka.

Enkla tips som gör stor skillnad

  • Håll mötet digitalt och undvik onödiga resor
  • Cykla eller promenera kortare sträckor
  • Tåg och buss är bättre än bil
  • Samåk
  • Undvik flyg