Fortsätt till innehållet
Koldioxidneutral mjölk 2035

Hållbarhet

Koldioxidneutral mjölk 2035

Visste du att över 90 % av mjölkens koldioxidavtryck uppstår redan innan mjölkbilen har lämnat gården? Eller att välmående jord kan binda betydande mängder koldioxid? Ett fungerande hållbarhetsarbete på gårdarna kan därför göra stor skillnad.

Valios klimatmål godkända av Science Based Targets

Valios klimatmål godkända av Science Based Targets

Valios mål är att mjölkens koldioxidavtryck ska vara noll redan år 2035. Målen är godkända av Science Based Targets (SBT) och därmed vetenskapligt analyserade och validerade av tredje part.

Tip icon

KORT OM KOLDIOXIDNEUTRAL MJÖLKPRODUKTION

En koldioxidneutral mjölkproduktion innebär att produktionskedjan kan ta upp lika mycket koldioxid som det släpper ut i atmosfären.

  • Välmående jord binder och lagrar koldioxid från atmosfären.
  • Över 90% av mjölkens koldioxidavtryck uppstår innan mjölkbilen lämnat gården.
  • En förlängd växtsäsong innebär att växterna lämnas på fälten över vintern.