Omsorg om naturen

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Ett välfungerande ekosystem ger bland annat ett ökat skydd för skördar, pollinering av växter och bidrar till ett stabilt klimat.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Det handlar om hur variationsrikt ekosystemet är, ju fler arter desto högre biologisk mångfald. Ett välfungerande ekosystem ger bland annat ett ökat skydd för skördar, pollinering av växter och bidrar till ett stabilt klimat. Mångfalden gör att arter kan stå emot yttre hot, och är avgörande för genetisk variation. Mångfalden är emellertid för närvarande hotad - och för att förhindra ytterligare förlust av den biologiska mångfalden arbetar Valio tillsammans med sina mjölkgårdar med en rad insatser.

Insatser som ger extra bonus

Valios hållbarhetsprogram innehåller en rad initiativ som mjölkgårdarna kan göra för att förstärka den biologiska mångfalden. Här är några exempel på insatser som bönderna får extra bonus för när de genomförs:

  • Upprätta mångfaldsarealer och vårdbiotoper
  • Genomgå utbildning i regenerativa odlingsmetoder
  • Odla för att öka kolinlagringen i jorden

Se filmen nedan och läs mer på www.valio.com (engelska).

Hur kan du hjälpa den biologiska mångfalden?

För att hjälpa den biologiska mångfalden har vi satt ihop en lista på tolv insatser du enkelt kan göra själv.

Läs mer

Sojafritt foder - mer skonsamt för planeten

Soy no more Valios mjölkkor får inte soja i sitt foder. Fodret våra kor äter är baserat på rapskross och lokalt odlade vallväxter.

Den sojafria lösningen är viktig av flera anledningar. Soja är det vanligaste proteinfodret för djur i världen. Storskalig produktion av soja kan bland annat leda till att regnskogsområden förstörs, vilket i sin tur hotar djurliv. Eftersom koldioxid frigörs när skogen skövlas påverkar detta också klimatet. Genom att minska användningen av soja i djurfoder kan man spara regnskogsareal och minska påverkan på djur och natur.

Kort om foder

  • Valios mjölkkor får soja- och GMO-fritt foder.
  • Korna får rapskross och lokalt odlade vallväxter.

Gödsel blir energi

Det slutliga målet för oss är att skapa ett ekosystem av mjölkgårdar och biogasanläggningar som tillsammans ger en bättre miljö i mjölkproduktionen. En viktig del i den kedjan är hanteringen av gödsel.

Mjölkkorna i Finland genererar ungefär 15 miljoner ton gödsel varje år. Därför är vi väldigt stolta över att vara först i världen med ett patent som möjliggör att vatten, fosfor och kväve kan utvinnas från gödseln. Det som blir kvar omvandlas till biogas, som kan ersätta fossila bränslen. Tillsammans med ST1 utökar vi antalet anläggningar som omvandlar gödseln till biogas. Vår målsättning är att hälften av gödseln ska återvinnas till år 2025. Läs mer om hållbara transporter.

Energisnål produktion och smarta transporter

Vi förbättrar energieffektiviteten på gårdarna och i fabriker. Vi minskar såväl vattenåtgång som svinn. Transporterna görs så effektiva som möjligt genom kortare transportvägar och fullpackade lastbilar. Steg för steg övergår vi till fossilfria bränslen. Det sker bland annat genom biogasdrivna lastbilar. På vissa håll tankas lastbilen direkt på mjölkgård, där gasen helt och hållet framställs på kogödsel.