Omsorg om naturen

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Ett välfungerande ekosystem ger bland annat ett ökat skydd för skördar, pollinering av växter och bidrar till ett stabilt klimat.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Det handlar om hur variationsrikt ekosystemet är, ju fler arter desto högre biologisk mångfald. Ett välfungerande ekosystem ger bland annat ett ökat skydd för skördar, pollinering av växter och bidrar till ett stabilt klimat. Mångfalden gör att arter kan stå emot yttre hot, och är avgörande för genetisk variation. Mångfalden är emellertid för närvarande hotad - och för att förhindra ytterligare förlust av den biologiska mångfalden arbetar Valio tillsammans med sina mjölkgårdar med en rad insatser. Se filmen nedan och läs mer på www.valio.com (engelska).

Hur kan du hjälpa den biologiska mångfalden?

För att hjälpa den biologiska mångfalden har vi satt ihop en lista på tolv insatser du enkelt kan göra själv.

Läs mer

Sojafritt foder - mer skonsamt för planeten

Soy no more Valios mjölkkor får sedan första mars 2018 inte längre soja i sitt foder. Fodret våra kor äter är baserat på rapskross och lokalt odlade vallväxter.

Den sojafria lösningen är viktig av flera anledningar. Soja är det vanligaste proteinfodret för djur i världen. Storskalig produktion av soja kan bland annat leda till att regnskogsområden förstörs, vilket i sin tur hotar djurliv. Eftersom koldioxid frigörs när skogen skövlas påverkar detta också klimatet. Genom att minska användningen av soja i djurfoder kan man spara regnskogsareal och minska påverkan på djur och natur.

Kort om foder

  • Valios mjölkkor får soja- och GMO-fritt foder.
  • Korna får rapskross och lokalt odlade vallväxter.

Hållbara förpackningar

Växtbaserade förpackningar. Sedan en tid är Valios yoghurt-, gurt- och mjölkförpackningar helt eller delvis växtbaserade. Jämfört med de tidigare förpackningarna är koldioxidutsläppen 58% lägre på yoghurtförpackningarna och 39% lägre på mjölkförpackningarna. Det innebär ett minskat koldioxidutsläpp på 652 ton per år.

  • Yoghurt- och gurtförpackningar: 100 % förnybar växtråvara – skruvkork, inner- och ytterhölje görs på sockerrör.
  • Mjölkförpackningar: 97 % förnybar råvara – allt utom ett av innerskikten är växtbaserad.
  • Läs mer om våra växtbaserade förpackningar!

Anpassning till EU:s engångsplastdirektiv. Valios förpackningar med skruvkorkar, t ex mjölk- och gräddförpackningar, kommer stegvis att förändras i enlighet med kraven i EU:s engångsplastdirektiv, även kallat SUP-direktivet. Målet är att minska mängden plastskräp och att främja cirkulär ekonomi. De första förändringarna av Valios skruvkorkar är synliga i butik sedan början av 2023. Läs mer om engångsplastinitiativet och våra nya skruvkorkar.

Gödsel blir energi

Det slutliga målet för oss är att skapa ett ekosystem av mjölkgårdar och biogasanläggningar som tillsammans ger en bättre miljö i mjölkproduktionen. En viktig del i den kedjan är hanteringen av gödsel.

Mjölkkorna i Finland genererar ungefär 15 miljoner ton gödsel varje år. Därför är vi väldigt stolta över att vara först i världen med ett patent som möjliggör att vatten, fosfor och kväve kan utvinnas från gödseln. Det som blir kvar omvandlas till biogas, som kan ersätta fossila bränslen. Vår målsättning är att hälften av gödseln ska återvinnas till år 2025.

Energisnål produktion och smarta transporter

Vi förbättrar energieffektiviteten på gårdarna och i fabriker. Vi minskar såväl vattenåtgång som svinn. Transporterna görs så effektiva som möjligt genom kortare transportvägar och fullpackade lastbilar. Steg för steg övergår vi till fossilfria bränslen. Det sker bland annat genom biogasdrivna lastbilar. På vissa håll tankas lastbilen direkt på mjölkgård, där gasen helt och hållet framställs på kogödsel.