Fortsätt till innehållet
Omsorg om naturen

Hållbarhet

Omsorg om naturen

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Ett välfungerande ekosystem ger bland annat ett ökat skydd för skördar, pollinering av växter och bidrar till ett stabilt klimat.

Hur kan du hjälpa den biologiska mångfalden?

Hur kan du hjälpa den biologiska mångfalden?

För att hjälpa den biologiska mångfalden har vi satt ihop en lista på tolv insatser du enkelt kan göra själv.