Fortsätt till innehållet
Saker du kan göra för öka den biologiska mångfalden

Hållbarhet

Saker du kan göra för öka den biologiska mångfalden

En förutsättning för allt liv på jorden är biologisk mångfald. Det handlar om hur variationsrikt ekosystemet är, ju fler arter desto högre biologisk mångfald.Omsorg om naturen

Omsorg om naturen

Den biologiska mångfalden är närvarande hotad – och för att förhindra ytterligare förlust av den biologiska mångfalden arbetar Valio tillsammans med sina mjölkgårdar med en rad insatser.