Saker du kan göra för öka den biologiska mångfalden

En förutsättning för allt liv på jorden är biologisk mångfald. Det handlar om hur variationsrikt ekosystemet är, ju fler arter desto högre biologisk mångfald.

Ett välfungerande ekosystem ger bland annat ett stabilare klimat, ökat skydd för skördar och pollinering av växter. Mångfalden gör att arter kan stå emot yttre hot, och är avgörande för genetisk variation. Den biologiska mångfalden är emellertid för närvarande hotad. För att hjälpa den biologiska mångfalden har vi satt ihop en lista på tolv insatser du enkelt kan göra själv.

1. Skapa en vattenrabatt

Även småvattenspeglar kan vara betydelsefulla och vara ett bra alternativ till en riktig damm. En vattenrabatt kan skapas med hjälp av en tunna som placeras ovan jord eller helt eller halvt nedgrävd i marken. I vattenrabatten kan man plantera lämpliga vattenväxter och eventuellt föra in t ex grodrom för att se om de utvecklas till fullbildade djur. Tänk på att tömma din vattenrabatt på vintern och ta fram den på nytt till våren. Om du vill kan du även skapa en ram med våtmarksväxter runt tunnan som lockar till sig insekter och blir en fin inramning av vattenrabatten.

2. Fågelbord och holkar

Det är bostadsbrist för de flesta fågelarter, genom att placera ut en holk hjälper du fåglarna med skydd och bostad. Tänk på att inte bara variera holkarna då det finns flera missgynnade arter som även uppskattar lite hjälp.

3. Skapa ett bihotell

Det är enkelt att bygga ditt egna bihotell. Med bambu eller vass av olika tjocklek som kapas och buntas ihop till ett knippe och sedan stoppas in i en snickrad låda eller konservburk har du en bra grund. Glöm inte att hålla ena sidan öppen och den andra tilltäppt samt att placera boet på ett varmt och skyddat ställe. Det går även bra att borra ett antal olika djupa och breda hål i en stock eller tjock bräda.

4. Bevara fjärilarnas barnkammare

Brännässlor är väldigt viktiga att spara då de är värdväxter för många fjärilslarver. Man ska ha nässlorna i ett soligt och skyddat läge. Nässlorna kan ramas in i en nedgrävd träram eller planteras i en tunna för att undvika spridning. Om du försiktigt klipper ner dem under säsongen så förnyas de.

5. Ekorrholkar

Genom att bygga och sätta upp holkar kan man hjäpa ekorrarna med skydd och bostad. Ekorrholken påminner om en vanlig fågelholk men ingångshålet är på sidan. I botten ska det vara ett nät med maskstorlek ca 10 mm i botten för att förbättra ventilationen i boet. Holken placeras med fördel på 6 - 9 meters höjd i ett lämpligt träd.

6. Foderautomat till fåglar

På vintern kan det vara svårt för våra fåglar att hitta mat, sätt därför gärna ut en foderautomat till dem. De bästa lösningarna är där fåglarna inte trampar i maten. De flesta småfåglarna älskar solros- och hampfrön samt talgbollar.

7. Ordna ett fågelbad

Våra fåglar vill gärna ta ett bad lite då och då och att ha ett fågelbad i trädgården uppskattas inte bara av fåglarna utan även av insekter och andra törstiga djur. Regör fågelbadet regelbundet så att det hålls rent.

8. Bostad åt igelkottar

Ett övervintringsställe åt en igelkott kan enkelt skapas i form av en liten hundkoja. Placera ut kojan på en ostörd plats täckt med ris, kvistar och löv.

9. Skydda daggmaskarna

Daggmaskar är en oumbärlig länk i hela näringskedjan. Daggmaskarna kan enkelt skyddas genom att inte använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödning. När du bearbetar jorden kan du tänka på att använda en grep istället för en spade.

10. Anlägg ett grönt tak hemma

Att anlägga ett grönt tak är inte bara vackert, det kan också bli en extra fristad för en mängd olika insekter och fåglar. Det gröna taket ger även en mängd andra fördelar såsom att fånga upp stora mängder regnvatten och förbättra utomhusluftens kvalitet. Det skyddar även byggnaden från stora temperaturförändringar och kan ge en viss ljudisolering.

11. Täck jorden

Släng inte de löv som ramlat på marken och annat organiskt material. Lägg det istället på rabatterna och i odlingslådorna så gynnar du mikrolivet. Maskar, kryp och mikroorganismer bryter ner det organiska materialet som blir fin näring till växterna. En mullrik jord håller både näring och fukt bättre, vilket i sin tur ger friskare plantor. Att du inte behöver vattna lika ofta och slipper ogräs blir en extra bonus.

12. Blanda blommor med grönsakerna

Om du planterar blommar i grönsaksodlingarna så lockar de till sig insekter som hjälper till att pollinera. Du kan t ex plantera strandkrassing i sallatsodlingar för att locka blomflugor, vars larver äter bladlöss. Detta är i dag en väletablerad metod i Kalifornien

Vill du ta del av fler tips om hur du kan öka den biologiska mångfalden?

Det finns ett stor antal sidor på Internet som hjälper till med tips på vad du kan göra för att hjälpa den biologiska mångfalden. Här har vi listat ett par av dem.

Omsorg om naturen

Den biologiska mångfalden är närvarande hotad - och för att förhindra ytterligare förlust av den biologiska mångfalden arbetar Valio tillsammans med sina mjölkgårdar med en rad insatser.

Läs mer