Växtbaserade förpackningar

Med våra växtbaserade förpackningar har vi minskat utsläppen vid produktion av yoghurtförpackningarna med 58 % och mjölkförpackningarna med 39 %. På så sätt har vi kunnat minska koldioxidutsläppen i Sverige med hela 652 ton på ett år.

Våra yoghurt- och gurtförpackningar är gjorda på 100 % förnybar växtråvara. Det betyder att alla delar är gjorda av förnybart material, något vi faktiskt är relativt ensamma om på marknaden. Skruvkorken samt inner- och ytterhöljena är tillverkade av sockerrör istället för plast gjord på olja. Med de nya växtbaserade förpackningarna minskar vi koldioxidutsläppen med hela 58 % jämfört med de gamla förpackningarna.

Våra mjölkförpackningar är gjorda på 97 % förnybar växtråvara. Precis som för yoghurtförpackningarna är alla delar växtbaserade förutom en liten del av innerskitet som fortfarande är gjord på oljebaserad plast. Det beror på att vi ännu inte kunnat ersätta en av syrebarriärerna till ett helt växtbaserat material. Denna barriär behövs för att klara hållbarheten på just mjölk. De nya mjölkförpackningarna har 39 % lägre koldioxidutsläpp än de gamla förpackningarna.

Precis som tidigare kan förpackningarna återvinnas. Skruvkorken återvinns som plast, och kartongen som papper. Att tex skruvkorken är gjord på växtbaserad råvara förändrar inte detta. Lär mer om Valios arbete för en miljövänligare produktion!