Fortsätt till innehållet
Varför sitter skruvkorken fast?

Hållbarhet

Varför sitter skruvkorken fast?

Valios förpackningar med skruvkork, t ex mjölk- och proteinmilkshakeförpackningar, kommer stegvis att förändras i enlighet med kraven i EU:s engångsplastdirektiv, även kallat SUP-direktivet. Målet med direktivet är att minska mängden plast i miljön, särskilt i havsmiljön, och att främja cirkulär ekonomi.

Så här öppnar du förpackningar med fastsittande skruvkork

Det är enkelt att öppna och fixera skruvkorken i öppet läge, och att stänga den igen. Vrid moturs för att öppna, lyft korken och klicka fast den i uppfällt läge! En skruvkork som sitter fast på förpackningen är ett steg mot att minska plastavfall i naturen.

Enkla att återvinna

Öppna och låt skruvkorken hänga kvar på förpackningen.

Hela förpackningen återvinns som pappersförpackning. Plasten separeras från pappersförpackningen senare i återvinningsprocessen. Instruktioner om hur våra förpackningar ska återvinnas finns på respektive förpackning.

Återvinn våra förpackningar

Förpackningar har en klimatpåverkan, både genom materialen de tillverkas av och den energi som används när de produceras. Genom att återvinna en förpackning kan man minska både materialåtgång och klimatavtryck

Hållbarhet & ansvar

Vårt hållbarhetsengagemang löper som en röd tråd genom vår verksamhet och vårt mål är att producera en helt koldioxidneutral mjölk 2035. Därför ser vi över vårt hållbarhetsarbete i alla led med omsorg om människa, djur och natur. Oavsett om du väljer något från vårt laktosfria- eller ordinarie sortiment så vill vi att du alltid ska känna att du gör ett gott val.


PRODUKTER MED FASTSATT KORK