Företaget Valio

Konsumentkontakt

Telefon
020 - 725 515

Våra telefontider är

Måndag - fredag 08:00 - 12:00

Integritetspolicy

Dokumentet beskriver hur Valio Sverige AB agerar för att uppfylla lagstiftning avseende hantering av personuppgifter. Personuppgiftslagen (PUL) anger när och på vilka villkor det är tillåtet att behandla personuppgifter. Valio har ett behov av att insamla, registrera och behandla personuppgifter i samband med t ex tävlingar och konsumentkontakt. 

Personuppgift
Som personuppgift avses all slags information som kan relateras till en nu levande fysisk person. Även avbildningar av personer, t ex fotografier kan utgöra en personuppgift.

Behandling av personuppgifter
Begreppet ”behandling” omfattar alla åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter som att registrera, insamla, sammanställa, använda, bearbeta, sprida och upprätta databaser i vilka personuppgifter ingår. 

Samtycke
Enligt PUL måste den som uppgifterna berör lämna sitt medgivande till att dessa får användas. Samtycket skall vara frivilligt, särskilt, otvetydigt och det skall lämnas först efter att den registrerade har fått tillräcklig information om registreringen.

För uppfyllandet av lag eller avtal
För att kunna fullgöra en skyldighet i ett avtal ingånget med den registrerade, eller för att uppfylla krav som anges i lag eller förordning, så är behandling av personuppgifter tillåtet. Det är dock inte tillåtet att behålla personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. 

Personuppgifter i samband med Konsumentkontakt
Vid kontakter med konsumeter i samband med t ex reklamationer behöver Valio hantera personuppgifter i form av namn och kontaktuppgifter för att säkerställa kvalitet och kundnytta avseende produkterna. Informationen skall omfatta så begränsad art som möjligt till skydd av den personliga integriteten och hållas separerad från personuppgifter inhämtade i andra sammanhang.

Personuppgifter i samband med tävlingar och kampanjer
Personuppgifter som du lämnar till Valio i samband med att du fyller i ett formulär, t ex för att delta i en tävling eller kampanj, eller som du på annat sätt lämnar i samband med kontakt med Valio, behandlas av Valio för att administrera det angivna ärendet. Personuppgifterna kommer även att ingå i statistiska sammanställningar liksom utgöra underlag för marknadsanalyser liksom affärs- och metodutveckling. I och med att du lämnar dina personuppgifter så samtycker du till denna behandling. Skulle du inte samtycka till behandlingen så är du välkommen att kontakta oss för att lämna dina uppgifter personligen istället.  

Cookies
Valios webbplats använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator.  

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. 


Populära avdelningar