9/6/2023

Magproblemen har ökat med 27% det senaste decenniet

I samband med 10-årsjubileet av Magrapporten®, Sveriges största undersökning om maghälsa, presenterar Valio resultaten från i år jämfört med för 10 år sedan. För tio år sedan uppgav 3 av 10 (30%) svenskar att de har magproblem, detta kan jämföras med dagens nästan 4 av 10 (38%). De vanligaste orsakerna till att svenskarna mår dåligt är ökad stress, ensamhet och sist men inte minst magproblem.

Den första Magrapporten® presenterades 2013 och nu 10 år senare kan vi se hur svenskarnas mående påverkats över en längre tid. Det allmänna måendet har försämrats betydligt. Knappt en tiondel (9%) av svenskarna svarar att de mår dåligt idag jämfört med 5% för 10 år sedan, en ökning med 80%. Upp mot hälften (46%) av alla kvinnor i undersökningen svarar att de har magproblem, motsvarande siffra för män är knappt en tredjedel. Den tydliga minskningen av magproblem under pandemin har sakta vänt uppåt igen. De med magproblem varje vecka är nu fler än för tio år sedan. 

- Valio är ett forskningsintensivt matföretag och vi utvecklar hela tiden nya produkter som stöder en hälsosam och balanserad livsstil. Därför känns det viktigt för oss att ha god koll på svenskarnas maghälsa. I Magrapporten® delar vi med oss av de omfattande resultaten. Tyvärr vittnar årets undersökning om att fler svenskar mår sämre idag än för tio år sedan, kommenterar Anette Björnlund, kommunikations- och hållbarhetschef på Valio i Sverige. 

En tredjedel tror inte det finns någon lösning på sina magproblem 
Mer än en tredjedel (36%) av de som har magproblem söker inte hjälp – man tror inte att det går att göra något åt dem och man söker sina egna vägar. Det är fler män (39%) med magproblem som inte söker hjälp för sina besvär. Bland yngre män (16–30 år) är det så många som – varannan (51%) som inte tar hjälp. En fjärdedel (25%) av de med magproblem anser sig dock inte behöva söka hjälp, i stället testar man sig fram på egen hand. Magrapporten® 2023 avslöjar även att en femtedel (19%) alltid eller ofta har ont i magen och har lärt sig leva med det, och en tiondel (10%) tycker helt enkelt att det är för svårt att få tid och hjälp hos läkare, och 30% tror helt enkelt att det inte finns en lösning att ta till. 

Vanligaste åtgärden är att utesluta viss mat 
Bland de som försöker lösa sina magproblem på egen hand, så är det vanligast (32%) att utesluta vissa livsmedel. Nästan en femtedel (18%) uppger att de försöker undvika fet mat, tätt följt av en minskad storlek på portionerna (17%). 

- Det kan vara en risk att göra egna kostscheman efter FODMAP eller annat man läst på internet. Många glömmer att kostråden är högst individuella. Om man inte tar hjälp av en dietist kan man eventuellt missa eller välja bort livsmedel som är viktiga just för dig och din kropp. Men en enkel och ofarlig metod att testa är att utesluta laktos och föra magdagbok, berättar Robert Brummer, professor vid fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet. 

 - Det är lätt att förminska sina magproblem, men storleken på magproblemet är inte det mest relevanta. Det är hur mycket problemet påverkar ens vardag som är det viktiga, vilket också än en gång visar på hur individuellt det är med magproblem, avslutar Robert. 

Läs mer om Magrapporten® 2023 på Valio.se.

Fakta i siffror från undersökningen: 

Andelen som har haft problem med magen senaste året
Magproblemen har ökat med 27% sedan 2013, men vi mår bättre i magen  
än vad vi gjorde innan pandemin bröt ut 2019. 

Grupp  2013  2017  2019  2021  2023 
Svenskarna  30%  34%  44%  34%  38% 
Kvinnor  41%  51%  39%  46% 
Unga kvinnor 16–34 år)  48%  61%  45%  51% 
Män  26%  36%  29%  31% 


Andel av de med magproblem minst en gång i veckan
Andelen som upplever magproblem varje vecka var som högst under pandemin (2021) men har i år gått ner till samma nivåer som innan pandemin, hösten 2021. 

Grupp  2017  2019  2021  2023 
Svenskarna  53%  53%  69%  53% 
Kvinnor  55%  57%  74%  57% 
Unga kvinnor 16–34 år)  55%  54%  69%  58% 
Äldre kvinnor (56–79 år)   54%  65%  84%  59% 
Män  48%  49%  63%  49% 


Vanligaste magproblemen hos svenskarna
Uppblåst och gasig mage fortsätter vara vanligaste magproblemen.  

Grupp  2017  2019  2021  2023 
Uppblåst mage  51%  52%  53%  55% 
Gasig  45%  52%  60%  54% 
Diarré  38%  51%  48%  45% 
Magont  39%  44%  42%  45% 
Förstoppning  26%  32%  34%  33% 
Sura uppstötningar/halsbränna  35%  32%  32%  32% 
Bullrig mage  24%  24%  36%  22% 
Mensvärk  18%  16%  16% 


Topp-5 vanligaste angivna orsakerna till magproblem 2023
Magrapporten visar att stress som orsak till magproblem var lägre än under pandemin. 

Orsak  2019  2021  2023 
1. Stress  55%  46%  52% 
2. Oro/Ångest  20%  27%  23% 
3. IBS  22%  26%  22% 
4. Dåliga matvanor  28%  24%  22% 
5. För lite vardagsmotion  24%  26%  21% 


Topp-5 vanligaste åtgärderna vid magproblem 2023
Vanligaste åtgärden vid magproblem är att anpassa kosten eller att välja andra kläder. 

Åtgärd  2019  2021  2023 
1. Undvika vissa livsmedel  34%  33%  32% 
2. Undviker fet mat  17%  17%  18% 
3. Undviker tajta plagg som sitter kring magen  15%  19%  18% 
4. Ät mindre åt gången  18%  17%  17% 
5. Gå på toaletten oftare  14%  16%  14% 


Har du vid något tillfälle sökt hjälp eller information för dina magproblem? / Vad är anledningen att du inte har sökt hjälp för dina magproblem? (2023) 
Fler män än kvinnor söker inte hjälp för sina magproblem, de försöker i större utsträckning lösa problemen på egen hand. 

Svarsalternativ  Svenskarna  Män  Kvinnor 
Söker inte hjälp för sina magproblem  36%  39%  35% 
Tror inte det går att åtgärda sina magproblem  30%  29%  31% 
Försöker lösa problemen på egen hand  26%  30%  23% 
Har alltid eller ofta ont i magen och lärt sig leva med det  19%  17%  20% 
Anser att det är svårt att få tid och hjälp hos läkare  10%  8%  11% 


För mer information, kontakta: 
Kalle Löfstrand, presskontakt på Valios kommunikationsbyrå Shomei 
Mail: kalle.l@shomei.se 
Mobil: 0733 58 26 65 
 
Anette Björnlund, kommunikations- och hållbarhetschef, Valio Sverige AB 
Mail: anette.bjornlund@valio.se 
Telefon: 0703 033 561 
 
Om undersökningen: 
Valio har sedan mitten av 1900-talet bedrivit forskning för hälsa och välmående. Forskningen kompletteras med flera återkommande trendmätningar, däribland Magrapporten®, som är Sveriges största undersökning om maghälsa. Magrapporten® 2023 är den sjätte upplagan och bygger på en statistiskt säkerställd undersökning genomförd av Kantar Sifo under perioden 16–27 maj 2023. Totalt intervjuades 2 001 personer i Sverige i åldrarna 16–79 år. Av dem var 500 personer mellan 16–30 år och 500 personer mellan 31–45 år. I gruppen som uppger att de har haft problem med magen det senaste året ingår 765 personer. 

Om Valio 
Valio grundades i Finland 1905. 1994 introducerades Valio i Sverige och 2002 lanserades de första laktosfria produkterna på den svenska marknaden. Varje år investerar Valio motsvarande ca 330 miljoner kronor i forskning, utveckling och nya innovationer. Satsningen har resulterat i ett av marknadens bredaste sortiment av laktosfria produkter som smakar som de ska. Valio har överfört den kunskapen till växtbaserat och erbjuder ett växande sortiment av gurt, dryck, alternativ till matlagning och ost under varumärket Oddlygood. Valio är även känt för sitt goda smör, krämiga yoghurt och läckra proteinprodukter. De senaste tio åren har Valio kontinuerligt ökat tillväxten på den svenska marknaden och omsatte 1,691 MSEK under 2022. Resan med att utveckla goda och hälsosamma produkter för ditt välbefinnande fortsätter även i framtiden. Läs mer på www.valio.se