Fortsätt till innehållet
Hälsa och välmående

Sömn och träning

Sömn och träning

Sovtiden är inte bara vila för kroppen, utan också en aktiv återhämtningstid. Tillräckligt med sömn är nödvändig för hjärnan och kroppen. Vår ofta stressiga livsstil måste kompenseras med tillräcklig vila och återhämtningstid från mentala och fysiska påfrestningar.

Kroppen byggs på natten och därför är tillräcklig sömn avgörande för att du ska få en chans att återhämta dig, särskilt om du tränar. Under natten återhämtar sig kroppen från ansträngningar och bygger upp de reserver som har förbrukats under dagen.

Studier visar att den tidiga nattens sömn är viktig när det gäller att bearbeta det man lärt sig under föregående dag och den sena nattens REM-sömn, även kallad drömsömn, är viktig för motoriska färdigheter. Under REM-sömnen försvinner även muskelspänningarna nästan helt och musklerna slappnar effektivt av.

Behovet av sömn varierar

Hur stort sömnbehov vi har är ytterst individuellt och kan variera mycket från person till person. En sak är dock säker: man måste få tillräckligt med sömn. De flesta vuxna behöver 6 till 9 timmars sömn varje natt. Barn och ungdomar har ett större sömnbehov och behöver cirka 8 till 10 timmars sömn varje natt. En bra indikator på god sömn är dess regelbundenhet. En bra dagsrytm indikeras av att du vaknar utan ansträngning på morgonen och somnar lätt på kvällen.

”De flesta vuxna behöver 6 till 9 timmars sömn varje natt.”