Tävla med Valio PROfeel® och vinn RS padelrack & och bollar

Så här gör du för att vara med och tävla

Svara på frågan och motivera varför just du vill vinna. Vi behöver ditt namn, mobilnummer och e-postadress för att kunna kontakta dig om du blir en av de lyckliga vinnarna. Maila in dina svar till oss på tavling@valio.se

1) Vilket land kommer padel ifrån? a) Sverige b) Mexiko c) Kina

2) Motivera med max 20 ord varför just du vill vinna ett RS padelrack & bollar.

Varje vecka under tävlingsperioden utser juryn en lycklig vinnare.

Maila dina svar till oss på tavling@valio.se och ange PROfeel i ämnesraden. Alla vinnare i tävlingen publiceras här.

Tävlingen pågår 14/9 - 11/10 2022. Lycka till!

Tävlingsvillkor

 1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv genom ditt tävlingsbidrag behandlas vid administration av tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på valio.se. Efter avslutad tävling och när priserna har delats ut till vinnarna kommer personuppgifter som samlats in om de tävlande att raderas.
 2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Valio Sverige AB, Lindhagensterrassen 1, Box 30065, 104 25 Stockholm
 4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år vid tävlingens start samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Var med och tävla om ett RS padelrack & och bollar, värde 1,384 SEK. Vinnaren blir den som bland de inskickade rätta svaren enligt juryn har formulerat den bästa motiveringen.
 6. Tävlingen pågår mellan den 14/9 och 11/10 2022.
 7. Under tävlingstiden utses 1 vinnare varje vecka.
 8. Du kan delta flera gånger i tävlingen genom att skicka in nya tävlingsbidrag, detta kan göras 1 gång per vecka under tävlingstiden. Tävlingsveckorna pågår måndag till och med söndag under hela tävlingstiden. Dock är det endast tillåtet att delta med 1 tävlingsbidrag per vecka. Sammanlagt kommer alltså 4 vinnare att utses.
 9. Vinnaren ansvarar för eventuell vinstskatt.
 10. Tävlingen är inte öppen för anställda på Valio Sverige AB eller Bosch eller hos annat företag inblandat i tävlingen. Valio Sverige AB förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Valio Sverige AB får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.
 11. Valio Sverige AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit försent levererade till Valio Sverige AB. Valio Sverige AB tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.
 12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Valio Sverige AB beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
 13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Valio Sverige AB rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.
 14. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Valio Sverige AB:s marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Vinnare blir de som svarat rätt på frågorna och enligt juryn skrivit den bästa motiveringen på temat ”Varför vill just du vinna ett RS padelrack och bollar?”. Motivationen får innehålla max 30 ord.
 15. Vinnaren kommer att kontaktas telefon. Valio Sverige AB kommer att försöka nå vinnaren under 5 arbetsdagar från att varje veckotävling avslutats. Om inte vinnaren gått att nå äger Valio Sverige AB rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.
 16. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Valio Sverige AB. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Valio Sverige AB får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Valio Sverige AB:s normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 17. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Valio Sverige AB förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

Läs mer om Valios integritetspolicy