Fortsätt till innehållet

20.2.2020

Valios ansökan till Science Based Targets godkänd. Nu introducerar Valio en klimatkalkylator – beräknas sänka gårdarnas koldioxidutsläpp med 30% inom fem år

Nu introducerar Valio en klimatkalkylator

För drygt ett år sedan avslöjade Valio att mjölkproduktionens koldioxidavtryck ska bli noll 2035. För att vara säker på att klimatmålsättningarna är vetenskapligt baserade och i linje med Parisavtalet har Valio nu ingått ett avtal med organisationen Science Based Targets (SBT). Dessutom introducerar Valio klimatkalkylatorn Valio Carbo Farm Calculator till alla sina 4.700 mjölkbönder. Med systemet kommer bönderna kunna mäta och följa upp sina koldioxidutsläpp.

Pilotstudier och uppskattningar visar att gårdarna genom systemet och ändrat arbetssätt kan minska sina utsläpp med ca 30 procent redan inom 5 år. Detta genom kolbindande jordbruk, förbättrade skördar och djuromsorg, effektivisering av gödselhanteringen och omställning till förnybara bränslen för uppvärmning och transporter. Eftersom över 90 procent av mjölkens koldioxidutsläpp sker på gårdarna, är det främst här insatserna måste göras för att minska klimatpåverkan.

– Genom att djuromsorg och foder har förbättrats ger varje ko mer mjölk. På så sätt har växthusgas-utsläppen per liter finsk mjölk halverats de senaste 50 åren.  Trots detta vet vi att produktionen fortfarande har betydande utsläpp. Vi är ödmjuka inför dessa utmaningar och vi är måna om att hitta nya sätt att minska utsläppen ytterligare, säger Aleksi Astaptsev, som utvecklat Valio klimatkalkylator.

Systemet är unikt i sitt slag, och helt skräddarsydd för mjölkgårdar. Det har nu blivit tredjepartsgranskat och godkänt av företaget Carbon Trust. Målet är att alla Valios gårdar ska börja använda systemet inom fem år. Hittills har information från ca 100 gårdar inhämtats. Rami Rauhala i Sievi driver tillsammans med sin fru Johanna en mjölkgård med 65 kor i Österbotten. Klimatavtrycket på deras gård Hiiliaho räknades ut i samband med utvecklingen av kalkylatorn.

– Klimatsmart mjölkproduktion är även resurseffektivt och en ekonomiskt vettig verksamhet. På vår gård är största delen av åkrarna helt växttäckta ensilage- och betesvallar. Vi har bland annat kompletteringssått vallarna för att bestånden ska bli så täta som möjligt. Vi har också satsat mycket på åkrarnas bördighet genom att till exempel kalka mera och förbättra dräneringen. Åkrar som splittrats med tiden har nu skiftats om mellan ägarna så vi har fått marker närmre gården. När åkrarna ligger närmare driftscentrum minskar utsläppen från drivmedel. Det känns fint att vi mjölkproducenter är en del av lösningen på klimatproblemet. Jag hoppas att allt fler konsumenter börjar uppskatta vårt arbete för miljön och vår hållbara matproduktion, säger Rauhala.

– Vi har planerat en omfattande roadshow för att utbilda i systemet och vi erbjuder även support online. Kalkylatorn är enkel att använda och de mesta av uppgifterna har bönderna redan tillgång till. Jag uppskattar därför att gårdarna i snitt kommer kunna sänka sina utsläpp med ca 30 procent före 2025, avslutar Aleksi.

Klimatkalkylatorn och Science Based Targets
I klimatkalkylatorn fyller bönderna bland annat i data om korna, fodret och åkermarker i ett webbaserat och mobilanpassat system, minst en gång per år. Klimatkalkylatorn är tredjepartsgranskat av företaget Carbon Trust, en världsledande klimatrådgivningsorganisation, som hjälper företag och offentlig verksamhet att reglera sina koldioxidutsläpp. Läs mer om Carbon Trust på deras hemsida.

Valios avtal med organisationen Science Based Targets (SBT) följer målsättningen att de företag som ansluter sig ska ha vetenskapligt baserade mål, som medför betydande minskningar av koldioxidavtrycket. Detta för att vara med och uppfylla målen i Parisavtalet, att klimatuppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. SBT’s övergripande syfte är att de metoder och verktyg som de tagit fram för vetenskapsbaserade klimatmål, ska bli standard inom näringslivet under år 2020. Läs mer om SBT på deras hemsida.

För mer information eller högupplösta bilder, kontakta:
Kalle Löfstrand, presskontakt på Valios kommunikationsbyrå Shomei
Mail: kalle.l@shomei.se
Mobil: 0733-58 26 65

Anette Björnlund, media och kommunikationschef, Valio Sverige AB
Mail: anette.bjornlund@valio.se
Telefon: 08-725 51 50

Läs de senaste nyheterna