Magproblemen hos unga män ökar

Det råder skillnad mellan svenska män och kvinnors matvanor. Det visar Magrapporten® 2019 – Sveriges största undersökning om maghälsa, som genomförts för fjärde gången av Kantar Sifo på uppdrag av Valio.

Av rapporten framgår att en majoritet av yngre män är allätare, medan mer än varannan yngre kvinna medvetet väljer vegetariskt eller växtbaserat minst en gång i veckan. Knappt hälften av männen uppger att de väljer växtbaserade alternativ till mjölk, till skillnad från kvinnorna där nästan tre av fyra ofta eller någon gång gör det. Magrapporten visar även att magproblem ökar hos unga män. Nästan hälften av de unga männen uppger att de haft besvär med magen under det senaste året, vilket är en ökning med 22 procent sedan 2017.

– Att män inte väljer växtbaserade alternativ i lika hög utsträckning som kvinnor är egentligen inget nytt. Det som överraskar är att trots den stigande vegotrenden så håller männen inte jämn takt med kvinnorna. Robert Brummer, professor i gastroenterologi vid Örebro universitet.

Känner männen mindre press utifrån?

Varför halkar männen efter i omställningen till sundare val? En anledning kan vara att männen inte verkar ha samma höga intresse av att byta matvanor. Kvinnorna är dessutom överrepresenterade bland de som känner press från samhället i stort för vad och hur de ska äta. Nästan 1 av 3 kvinnor mellan 25–30 år upplever detta, i jämförelse med 1 av 10 män i samma ålder.