Våra värderingar

Vår vision är att vara det mest innovativa mejeri- och matföretaget i världen

Arvet efter Nobelprisvinnaren A.I. Virtanen, som var chef över Valios forskningsavdelning, är fortfarande starkt inom företaget. Med vetenskaplig grund skapar vi smakupplevelser och förbättrar det dagliga livet. Att ett mejeriföretag har ett eget laboratorium för forskning och utveckling är unikt i Norden och Valio investerar årligen stora summor i forskning och utveckling. Valio har en lång tradition att erbjuda goda och hälsofrämjande produkter med mervärden. Ett aktuellt exempel på det är de växtbaserade Valio Oddlygood® produkterna.

Vår vision, mission och våra värderingar är något alla Valios anställda är välbekanta med. Värderingarna är en naturlig del av det dagliga arbetet. Valio ägs av finska bönder.

Förnyelse är viktigt för oss och varje anställd behövs för det. Valio värdesätter vidareutbildning, upprätthållande av kompetens och att anställda lär sig i sitt dagliga arbete. Vi förnyar oss som experter och människor varje dag. Vi arbetar med snabbhet och smidighet och vi utvecklar ständigt nya produkter och verksamhetsmodeller. På Valio uppmuntras anställda att prova nya saker, det finns utrymme för återkoppling och lärdomar dras av misstag. Det finns många möjligheter för anställda att delta i och påverka företagets utveckling.

Konsumentfokus betyder allt för oss. Vi vill skapa produkter som hjälper människor i deras dagliga liv. Vi vill erbjuda den bästa kundupplevelsen och vi är intresserade av våra konsumenter och deras behov. För att underlätta vardagen för människor varje dag erbjuder vi inspirerande recept på valio.se. Där har vi också samlat massor av information kring laktosintolerans, hälsa- och välmående och vårt omfattande hållbarhetsarbete.

För oss betyder ansvar konkreta åtgärder i hela kedjan från mjölkgården till middagsbordet. I undersökningen Sustainable Brand Index ™ Europas största varumärkesundersökning mättes de största varumärkena i Norden med fokus på hållbar utveckling och Valio knep 2020 för sjunde året i rad förstaplatsen. Vi är stolta över detta erkännande och vårt mål är att göra vår mjölkproduktion koldioxidneutral till 2035. Ansvar är naturligtvis också synligt i alla anställdas arbete. Vi delar ett ansvar för att utföra vårt arbete säkert och med hög kvalitet, och samtidigt utveckla vårt eget kunnande, att dela information och ta hand om och utveckla vår personliga arbetsförmåga.

Valios anställda samarbetar för att hitta lösningar. En del av vår öppna företagskultur är att det alltid går bra att fråga en arbetskamrat om en åsikt eller hjälp med något. Vi respekterar alla som individer med olika styrkor. Feedback ges och tas emot och ses som en möjlighet att utveckla verksamheten. Individuell utveckling är också viktig för oss. Vi vill att alla anställda ska få möjlighet att utvecklas i sitt arbete och erbjudas bästa möjliga resurser för att göra det.