Vad vi erbjuder

På Valio värdesätter vi våra medarbetare, deras utveckling och välmående. Vi strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla trivs och där det finns en god balans mellan arbete och fritid. Hos oss har du möjlighet att vara en del av en global organisation som tillsammans arbetar för att göra livet bättre med stort ansvar för hållbarhet.

Vår vision och mission

Vår vision: Att vara det mest innovativa mejeri och matföretaget

Valio var först i Sverige med

  • En helt fettfri yoghurt
  • Helt laktosfria mejeriprodukter
  • Att som större mejeri lansera växtbaserade produkter som är glutenfria
  • Att erbjuda världens mest dokumenterade mjölksyrebakterie LGG i tex Kefir

Valio har en lång tradition att erbjuda goda och hälsofrämjande produkter med mervärden. Vi har en lång forskningstradition inom Valio genom vår tidigare forskningschef och Nobelpristagare AI Virtanens anda.

Vår mission: Tillsammans gör vi livet bättre

Vi erbjuder produkter som både smakar och gör gott. I och med vårt nordliga läge, goda djuromsorg och aktiva hållbarhetsarbete kommer vi inte konkurrera med det lägsta priset – vi skapar istället mervärden genom innovationer som bidrar till ett bättre liv.

Lärande och utveckling

På Valio investerar vi i våra medarbetare för att främja deras utveckling och bidra till företagets framgång. Våra medarbetare får kontinuerlig kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar. Vi jobbar med mentorskap och coachning, så våra medarbetare kan få vägledning och stöd från mer erfarna kollegor. Vi uppmuntrar till intern karriärutveckling och vi strävar efter att skapa en stimulerande och engagerande arbetsmiljö där våra medarbetare kan utvecklas i sitt dagliga jobb.

Förmåner

Valio strävar efter att erbjuda attraktiva förmåner och här är exempel på förmåner vi erbjuder till våra medarbetare:

  1. Tjänstepension: Vi erbjuder en konkurrenskraftig tjänstepensionsplan som hjälper våra medarbetare att bygga upp en trygg och stabil ekonomisk framtid.
  2. Friskvårdsbidrag: Vi värdesätter hälsa och främjar en aktiv livsstil. Våra medarbetare har möjlighet att dra nytta av friskvårdsbidrag som kan användas för att täcka kostnader för gymmedlemskap, sportaktiviteter eller andra hälsorelaterade aktiviteter.
  3. Förmånsportal: Vi tillhandahåller en förmånsportal där medarbetare kan få tillgång till olika erbjudanden och rabatter på olika produkter och tjänster. Det kan inkludera förmånliga priser på resor, fritidsaktiviteter, teknikprodukter och mycket mer.
  4. Flexibel arbetsplats: Vi tror på att främja en balans mellan arbete och privatliv. Därför erbjuder vi en hybrid arbetsplats där det finns möjlighet till distansarbete och flexibla arbetstider.
  5. Hälsokontroll: Vi prioriterar våra medarbetares hälsa och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar. Det hjälper till att identifiera eventuella hälsoproblem i ett tidigt skede och främjar en holistisk syn på välbefinnande.
  6. Sjukvårdsförsäkring: Vi erbjuder sjukvårdsförsäkring som ger våra medarbetare tillgång till kvalitativ sjukvård och snabbare tillgång till specialistvård vid behov. Detta ger en extra trygghet för medarbetarna.

Hälsa och välmående

På Valio värdesätter vi våra medarbetares välbefinnande och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla trivs. Vi vill att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Ett led i det är att möjliggöra flexibilitet och våra medarbetare har möjlighet att kombinera jobb på kontoret med arbete på distans. Vidare erbjuder vi fokusveckor kring hälsa och välmående, friskvårdsaktiviteter, träningspass och hälsoutmaningar.

Hållbarhet

På Valio löper vårt hållbarhetsengagemang som en röd tråd genom vår verksamhet och vi strävar efter att producera en helt koldioxidneutral mjölk 2035. Därför ser vi över vårt hållbarhetsarbete i alla led med omsorg om människa, djur och natur. Oavsett om du väljer något från vårt laktosfria-, växtbaserade- eller ordinarie sortiment så vill vi att du alltid ska känna att du gör ett gott val.