Tävlingsregler

Tävling "Solljus med Valio" - Allmänna tävlingsvillkor

 1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv genom ditt tävlingsbidrag  behandlas vid administration av tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på valio.se. Efter avslutad tävling och när priserna har delats ut till vinnarna kommer personuppgifter som samlats in om de tävlande att raderas.
 2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Valio Sverige AB, Lindhagensterrassen 1, Box 30065, 104 25 Stockholm
 4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år vid tävlingens start samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Var med och tävla om en Philips Somneo Wake-ut Light eller Storytel Reader. För att tävla köper du två valfria Valioyoghurtar och verifierar inköpet genom att fotografera kvittot samt berättar med max 20 ord vilken av Valios yoghurtsmaker som fångar dig, skicka sedan bilden som visar kvittot och din text via avsett formulär på solljusmedvalio.se. Där lämnar du också ditt namn, ditt mobilnummer och din e-postadress för att du ska kunna bli kontaktad för det fall du vinner. Tävlingsbidrag utan mejladress diskvalificeras. Inköpen av yoghurt måste vara gjort inom tävlingsperioden nedan.
 6. Tävlingen pågår mellan den 15 februari och 11 april 2021.
 7. Under tävlingstiden utses två vinnare varje vecka, en av dessa vinner en Philips Somneo Wake-up Light, värde ca 2200 kr, och den andra vinner en Storytel Reader med 1 månad Storytel Unlimited värde ca 1170 kr, det innebär att sammanlagt finns det 8 Philips Somneo Wake-up Lights och 8 Storytel Readers med Storytel Unlimited att vinna. Notera att du behöver ha ett aktivt Storytel-abonnemang för att använda läsplattan.
 8. Deltagare i tävlingen erbjuds att prova på Storytel i 35 dagar utan ytterligare kostnader. Prova-på-erbjudandet gäller dock endast nya kunder till Storytel. Notera att efter 35 dagar övergår prova-på-abonnemanget automatiskt till ett ordinarie abonnemang och du betalar då 169 SEK per månad för obegränsad läsning och lyssning. Du kan själv avsluta ditt abonnemang när du vill på hemsidan.
 9. Du kan delta flera gånger i tävlingen genom att skicka in nya tävlingsbidrag, detta kan göras 1 gång per vecka under tävlingstiden. Tävlingsveckorna pågår måndag till och med söndag under hela tävlingstiden. Dock är det endast tillåtet att delta med 1 tävlingsbidrag per vecka, och nytt kvitto som visar inköp av två valfria Valioyoghurtar krävs varje gång du är med och tävlar. Ingen person kan vinna mer än ett pris. Sammanlagt kommer alltså 16 vinnare att utses.
 10. Vinnaren ansvarar för eventuell vinstskatt.
 11. Tävlingen är inte öppen för anställda på Valio Sverige AB, Storytel Sweden AB eller Philips AB eller hos annat företag inblandat i tävlingen. Valio Sverige AB förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Valio Sverige AB får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.
 12. Valio Sverige AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit försent levererade till Valio Sverige AB. Valio Sverige AB tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.
 13. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Valio Sverige AB beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
 14. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Valio Sverige AB rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.
 15. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Valio Sverige AB:s marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Vinnare blir de som enligt juryn skrivit de bästa texterna på temat ”vilken av Valios yoghurtsmaker fångar mig?”.
 16. Vinnaren kommer att kontaktas via e-post. Valio Sverige AB kommer att försöka nå vinnaren under 5 arbetsdagar från att varje veckotävling avslutats. Om inte vinnaren gått att nå äger Valio Sverige AB rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.
 17. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Valio Sverige AB. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Valio Sverige AB får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Valio Sverige AB:s normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 18. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Valio Sverige AB förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.