Tävlingsregler

Tävling "Padel med PROfeel &  Paula"

 1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv genom ditt tävlingsbidrag behandlas vid administration av tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på valio.se. Efter avslutad tävling och när priserna har delats ut till vinnarna kommer personuppgifter som samlats in om de tävlande att raderas.
 2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Valio Sverige AB, Lindhagensterrassen 1, Box 30065, 104 25 Stockholm
 4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år vid tävlingens start samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Var med och tävla för chansen för dig och en kompis att vinna fina två X-series women's edition by Margaux padelracket från RS. Så här gör du för att delta i tävlingen: -Gilla inlägget där tävlingen publiceras -Följ @valiosverige -tagga en kompis som du vill ska vinna padelracket tillsammans med dig -kommentera genom att skriva i kommentarsfältet varför just du och din kompis ska vinna
 6. Tävlingen publiceras på Instagram och pågår mellan den 23 och 30 augusti 2021.
 7. Värdet på tävlingspriset X-series women's edition by Margaux padelracket från RS är 2095kr/st.
 8. Det är endast tillåtet att delta med 1 tävlingsbidrag där du taggar en kompis,  notera att det dock är tillåtet att bli taggad i någon annan deltagares tävlingsbidrag.
 9. Vinnaren ansvarar för eventuell vinstskatt.
 10. Tävlingen är inte öppen för anställda på Valio Sverige AB, Storytel Sweden AB  eller RS eller hos annat företag inblandat i tävlingen. Valio Sverige AB förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Valio Sverige AB får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.
 11. Valio Sverige AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller på annat sätt inte  kommit med i tävlingen. Valio Sverige AB tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.
 12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Valio Sverige AB beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
 13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Valio Sverige AB rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.
 14. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Valio Sverige AB:s marknadsavdelning och Paula Rosas. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Vinnare blir den som enligt juryn skrivit den bästa motiveringen på temat "varför just du och din kompis ska vinna” och uppfyller tävlingsreglerna i övrigt.
 15. Vinnaren kommer att kontaktas via dm. Valio Sverige AB/Paula Rosas kommer att försöka nå vinnaren under 5 arbetsdagar från att tävlingen avslutats. Om inte vinnaren gått att nå äger Valio Sverige AB och Paula Rosas rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.
 16. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Valio Sverige AB. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Valio Sverige AB får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Valio Sverige AB:s normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 17. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Valio Sverige AB förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.
 18. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd, administrerad av eller knuten till Instagram eller Facebook.