Fortsätt till innehållet
Hållbarhet

Valio är Finlands mest ansvarsfulla varumärke 2015

Valio är Finlands mest ansvarsfulla varumärke 2015
Christopher Axenhorn

Enligt de finska konsumenterna är Valio Finlands bästa varumärke när det gäller ansvarsfrågor.

Det resultatet nådde Sustainable Brand Index™, Nordens största varumärkesundersökning med fokus på hållbar utveckling och ansvar som nu genomfördes i Finland ny för tredje gången.

I undersökningen undersöktes varumärkets ansvarsfullhet i förhållande till bland annat miljöansvar och socialt ansvar samt uppfyllande av konsumenternas förväntningar enligt FN:s Global Compact-initiativ.

Varje varumärke utvärderades av minst 1 000 konsumenter.

Valio kammade hem segern för andra året i rad, Fazer kom på andra plats och på tredje plats kom Myllyn Paras. S-market kom fyra och på tionde plats kom K-kauppa.

Sustainable Brand Index™-undersökningen grundades i Sverige 2011 och genomfördes i Finland, Danmark och Norge för första gången år 2013. I undersökningen tillfrågades sammanlagt 27 000 konsumenter om sin syn på 709 varumärken.

I Finland svarade över 5 000 konsumenter på enkäten. 120 varumärken utvärderades.

Tip icon

Vad är Sustainable Brand Index™?

Sustainable Brand Index™ är Nordens största varumärkesundersökning som bygger på ansvarsaspekter. Den årliga enkätundersökningen omfattar de största varumärkena i Finland, Sverige, Danmark och Norge. Varumärkena väljs ut till undersökningen utifrån marknadsandel, omsättning, personalantal och hur allmänt kända de är.

I de övriga nordiska länderna hamnade följande varumärken på första plats: livsmedelsproducenten Saltå Kvarn i Sverige, friluftsklädmärket Stormberg i Norge och livsmedelsbutikskedjan Irma i Danmark. Irma är ett av Danish Coops varumärken.