Fortsätt till innehållet

Valio är en av Sverige bästa arbetsgivare

Valio är en av Sverige bästa arbetsgivare

Valio har blivit rankad som femte bästa arbetsgivare 2022 i kategorin små- och medelstora företag.

Det är företaget Universum som genomför den årliga undersökningen ”Sveriges Bästa Arbetsgivare”. Företagens medarbetare får bedöma sin arbetsgivare utifrån faktorer som företagets identitet och rykte, hur nöjd och lojal man är och om man kan rekommendera sin arbetsgivare. Rankingen över Sveriges Bästa Arbetsgivare används av många organisationer som en viktig måttstock för hur väl de lyckas leva upp till sina medarbetares förväntningar och därmed behålla sin konkurrenskraft i framtiden.

Det som särskilt utmärker Valio enligt medarbetarna är den starka gemenskapen och den familjära andan.

– Kulturen och den fina gemenskap som finns på Valio är något vi är otroligt stolta över. Våra värderingar är levande i vardagen och guidar oss i prioriteringar och beslut. Att vi är ett värderingsstyrt bolag som lever som vi lär tror jag är grunden till att våra medarbetare rankar oss så högt, säger Linnéa Lindblom, HR-chef på Valio Sverige.

Andra områden som utmärker Valio är balans mellan arbete- och privatliv, ledare som inspirerar och stöttar sina anställdas utveckling samt möjligheten att få ta ett stort eget ansvar. Medarbetarna lyfter även fram trygghet och stabilitet, framgången för Valio på den svenska marknaden samt hur roligt det är att få jobba med attraktiva och spännande konsumentprodukter.