Valio är Finlands mest ansvarsfulla varumärke 2015

Enligt de finska konsumenterna är Valio Finlands bästa varumärke när det gäller ansvarsfrågor.

Det resultatet nådde Sustainable Brand Index™, Nordens största varumärkesundersökning med fokus på hållbar utveckling och ansvar som nu genomfördes i Finland ny för tredje gången.

I undersökningen undersöktes varumärkets ansvarsfullhet i förhållande till bland annat miljöansvar och socialt ansvar samt uppfyllande av konsumenternas förväntningar enligt FN:s Global Compact-initiativ.

Varje varumärke utvärderades av minst 1 000 konsumenter.

Valio kammade hem segern för andra året i rad, Fazer kom på andra plats och på tredje plats kom Myllyn Paras. S-market kom fyra och på tionde plats kom K-kauppa.

Sustainable Brand Index™-undersökningen grundades i Sverige 2011 och genomfördes i Finland, Danmark och Norge för första gången år 2013. I undersökningen tillfrågades sammanlagt 27 000 konsumenter om sin syn på 709 varumärken.

I Finland svarade över 5 000 konsumenter på enkäten. 120 varumärken utvärderades.

Vad är Sustainable Brand Index™?

Sustainable Brand Index™ är Nordens största varumärkesundersökning som bygger på ansvarsaspekter. Den årliga enkätundersökningen omfattar de största varumärkena i Finland, Sverige, Danmark och Norge. Varumärkena väljs ut till undersökningen utifrån marknadsandel, omsättning, personalantal och hur allmänt kända de är.

I de övriga nordiska länderna hamnade följande varumärken på första plats: livsmedelsproducenten Saltå Kvarn i Sverige, friluftsklädmärket Stormberg i Norge och livsmedelsbutikskedjan Irma i Danmark. Irma är ett av Danish Coops varumärken.