Hur agerar Valio utifrån Covid-19?

Under de senaste veckorna har vi förberett oss för att hantera den exceptionella situation som orsakas av coronaviruset (Covid-19). Valio har upprättat en grupp som leder arbetet och som följer situationen i såväl Sverige som Finland. Myndigheternas anvisningar följs noga och medarbetare och kunder hålls uppdaterade när det sker förändringar.

Kommer coronavirus att påverka leveranser av Valio-produkter?

Hittills har vi kunnat leverera i stort sett helt enligt plan. Vi har dessutom en tät och god dialog med våra kunder för att hantera den löpande situationen. Skulle epidemin eventuellt förvärras har vi en dynamisk plan för hur verksamheten ska kunna hållas igång.

Valio har 12 produktionsanläggningar, tre distributionslager och ett huvudlager i Finland. Tillverkningen och distributionen är alltså fördelad på flera orter, vilket underlättar verksamheten i en eventuellt förvärrad situation.

Hur minskar Valio risken att de egna medarbetarna smittas av COVID 19 -viruset?

Medarbetarnas välmående är centralt för hela vår verksamhet. Vi har begränsat resandet, större möten skjuts på eller genomförs på distans och vi har uppmuntrat distansarbete för de som kan. För att minska risk för smittspridning tillämpar vi även karenstid efter utlandsvistelse.

Om du har frågor rörande Valio och Coronaviruset är du välkommen att höra av dig till oss via vår Konsumentkontakt.