Tillsammans för biologisk mångfald

Av alla branscher står livsmedelsproduktionen för den absolut största påverkan på biologisk mångfald. Det är de olika ekosystemtjänsterna såsom ren luft, rent vatten, bördiga jordar, skydd mot skadedjur och sjukdomar, och inte minst pollinerare av grödor, som ser till att vi får en skörd och mat på bordet. Ingen kan förändra vår livsmedelsförsörjning ensam, vi behöver samverka för att få till en förändring. Därför är det viktigt att vi i branschen samlas, delar med oss av vår kunskap och hitta sätt att samverka. Vilket är den främsta anledningen till att vi från Valio bjuder in till detta seminarium ”Tillsamman för biologisk mångfald”.

Talare och presentationer

Karin Nilsson, Expert miljöpolicy, Svenskt Näringsliv

Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald Karin Nilssons presentation

Mer om Karin Nilsson

Karin Morell, Projektledare, RISE

Metoder och ramverk för att bedöma biologisk mångfald Karin Morells presentation

Läs mer Karin Morell

Paneldeltagare

Annika Skogvik, Hållbarhetschef Compass Group

Läs mer Annika Skogvik

Åsa Domeij, Hållbarhetschef på Axfood

Läs mer om Åsa Domeij

Emelie Hansson, Hållbarhetschef på Martin & Servera

Läs mer om Emelie Hansson

Paul Svensson, Krögare, TV-profil och kokboksförfattare

Läs mer om Paul Svensson

En av Valios mjölkbönder berättar hur han arbetar med biologisk mångfald inom jordbruk och mjölkproduktion