Laktosintolerans i världen

Det är intressant hur det kommer sig att vissa klarar av laktos i mejeriprodukter och andra inte, samt att överkänsligheten skiljer sig åt mellan människor i olika delar av världen.

Laktosintolerans hos vuxna i Sverige och världen

Naturen har sett till så att bebisar ska kunna ta hand om näringen i bröstmjölk som innehåller förhållandevis mycket laktos. Däremot är det ungefär 14% av skolbarnen och 6,8% av den vuxna befolkningen i Sverige är laktosintoleranta.* Laktosintolerans har blivit vanligare i Sverige, främst beroende på att fler kommer från länder där det är vanligt att man inte tål laktos som vuxen. I vårt grannland Finland är 16% av befolkningen laktosintolerant. I Norden tål vi ändå laktos bättre än i exempelvis många asiatiska länder, där upp emot 100 procent av befolkningen är överkänsliga mot laktos. Det beror på att en särskilt gen har muterat under årtusenden och gjort att människor i Norden och i Nordamerika tål mjölk bättre, även som vuxna.

*Ricardo Almon, Lactase Persistence and Lactase Non-Persistence. Prevalence, influence on body fat, body weight, and relation to the metabolic syndrome, Örebro Universitet, 2010, 18

Laktosintoleransens utveckling i historien

Från början var praktiskt alla vuxna människor laktosintoleranta. Men när människan började ha boskap kom även vanan att börja dricka mjölk. Under årens lopp muterades laktasenzymets gen och man började klara av laktosen i mjölk. Mjölken är en mycket näringsrik dryck så det var kanske konsumtionen av mjölk som gjorde att de som konsumerade mjölk var friskare och starkare än de som inte konsumerade mjölk.

Forskningen om laktosintolerans i Finland

I Finland har laktosintolerans förekommit i hundratals år, men man har inte riktigt haft en beteckning för magbesväret. Det har alltid varit normalt att då och då ha ont i magen och lida av gasbesvär. Dieten bestod dessutom alltid av mycket kostfiber från grönsaker, potatis, bröd, gröt osv. Metabolisering av kostfiber påverkar troligen även laktosen. I Finland intresserade man sig därför för dessa besvär och började forska kring detta ämne. I början av 1960-talet hittade man enzymen som spjälkar laktosen före den absorberas. Samtidigt fick man även en diagnos för laktosintolerans och gjorde det till en ”sjukdom” som existerar.