2/4/2021

Alla Valios bönder ansluter till utökat djuromsorgsprogram

Under förra året kom 98 procent av all Valios mjölk från gårdar anslutna till det utökade djuromsorgsprogrammet. Från och med första januari 2021 uppfyller samtliga gårdar som levererar mjölk till Valio de utökade villkoren.

Sedan januari 2018 har en bonus utbetalats till gårdar som förbinder sig till Valios utökade djuromsorgsprogram, och redan nu uppfyller alltså alla 4 300 gårdar som levererar mjölk till Valio samtliga kriterier. Dessa är mer långtgående än såväl EU’s som den finska lagstiftningen. Bönderna som tar hand om sina kor enligt det breddade programmet får en extra ersättning motsvarande 22 öre per liter mjölk.

- Vi är stolta över att vi nu har 100% efterlevnad av vårt utökade djuromsorgsprogram. Detta är en viktig del i vårt omfattande hållbarhetsarbete och ett avgörande steg för vårt långsiktiga arbete med djurvälfärd, säger Robert Auselius, VD på Valio Sverige.

För att uppfylla Valios utökade krav måste korna vara registrerade i det nationella hälsoregistret Naseva. Andra krav är täta kontroller av kornas välmående, med särskilt fokus på klövhälsa, veterinärbesök minst en gång per år, och satsningar på lösdriftsstall. Varenda ny ladugård som byggs ska ge utrymme för lösdrift. Sedan tidigare får även alla kor lokalodlat och helt soja- och GMO-fritt foder.

- Att se till så att korna mår bra är en självklarhet för oss mjölkbönder. När alla gårdar nu är anslutna till det utökade hållbarhetsprogrammet kan vi gemensamt och på lika villkor driva utvecklingen av den goda djuromsorgen vidare. Att vi dessutom ser till så att veterinärer regelbundet checkar kornas välbefinnande och rapporterar resultaten till Naseva, känns helt rätt säger Kati Montonen, som driver en av Valios mjölkgårdar. För att ytterligare främja kornas välmående har familjen Montonen sett till så att gårdens kor får tillgång till utomhusvistelse året om.

Läs mer om Valios djuromsorg här.

För mer information, kontakta:
Kalle Löfstrand, presskontakt på Valios kommunikationsbyrå Shomei
Mail: kalle.l@shomei.se
Mobil: 0733-58 26 65

Anette Björnlund, media och kommunikationschef, Valio Sverige AB
Mail: anette.bjornlund@valio.se
Telefon: 0703-033 561