9/13/2017

Nu startar Valio produktionen i världens modernaste mejerifabrik

I augusti invigdes Valios nya moderniserade och miljövänliga fabrik: Valio Riihimäki. Valio, som investerar stort i forskning och utveckling, har tack var den nya fabrikens toppmoderna teknik möjlighet att trappa upp produktionen av innovativa och goda mejeriprodukter i världsklass. Valio Sverige kommer vara den främsta importören av produkter från den nya anläggningen.

I fabriken går innovation och tradition hand i hand. När den först öppnades, för 50 år sedan, var Valio Riihimäki det mest moderna mejeriet i Europa. 50 år av expertis och tradition kombineras idag med den senaste miljövänliga tekniken och gör fabriken återigen till en pionjär. Investeringen i den nya mejerifabriken är den enskilt största i Valios historia, med ett värde på 170 miljoner euro.

- Vi vill kunna erbjuda våra konsumenter innovativa produkter. De ska vara lika goda som ansvarsfullt tillverkade. Det är något våra konsumenter förväntar sig och den nya fabriken gör det möjligt, säger Linda Öhman, kommunikationschef, Valio Sverige.

En modern fabrik är en miljövänlig fabrik  

Miljövänlighet har högsta prioritet i den nya fabriken. Resurssparande, som är den röda tråden, har påverkat både design och konstruktion av fabriken och det genomsyrar även hela verksamheten som nu ryms inuti. Flera åtgärder och lösningar har gjorts för att reducera mängden avfall. Anläggningen använder cirka 30 % mindre energi per producerad enhet jämfört med den gamla fabriken. För att maximera energieffektiviteten används överskottsvärmen som genereras under tillverkningen. Eftersom fabriken tillverkar kylvaror är kylanläggningen av största vikt. Produkterna kyls ner med fri kylning, vilket innebär att den kalla utomhusluften vid låga utomhustemperaturer används för att göra processen mer energieffektiv.

Tack vare moderna teknologier och system, har man kunnat återanvända den gamla värmeproduktionsanläggningen. Mer än en tredjedel av värmeenergin kommer från förnyelsebart bränsle.

Betydande investeringar har också gjorts i effektiv matsvinnshantering. Tillverknings- och paketeringsutrustning är designade för att minimera produktsvinn. Den höga standarden reducerar svinn genom hela tillverkningskedjan.

När anläggningen är i full drift, kommer konsumenter från hela världen kunna njuta av innovativa mejeriprodukter som både är hälsosamma och goda. Tack vare den allra senaste utrustningen och teknologin kommer Valios expertis inom forskning och utveckling till sin rätt, eftersom helt nya typer av recept kan användas. Till exempel finns det nya sätt att reducera sockerhalten på och dessutom kan protein- och fettmängden i produkter varieras på ett sätt som tidigare inte var möjligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Öhman, kommunikationschef, Valio Sverige AB
08 725 51 50, linda.ohman@valio.fi 

Emma Lind, PR-konsult, Kelly and Pling
073 553 72 82, emma.l@kellyandpling.com