4/9/2019

Valio är Finlands mest hållbara företag – för sjätte året i rad

Konsumenterna rankar för sjätte året i rad Valio som Finlands mest hållbara företag. I undersökningen Sustainable Brand Index ™ 2019 mättes de största varumärkena i Norden med fokus på hållbar utveckling och Valio knep återigen förstaplatsen.

Av totalt 1 148 varumärken som utvärderades behåller Valio pallplatsen som etta. Undersökningen visar att mjölken, djuromsorgen och de miljövänliga förpackningarna är det som konsumenterna värderar högst hos Valio. De anser också att Valio är bra på att minska sin klimatpåverkan.

”I IPCC:s klimatrapport som publicerades hösten 2018 lyftes matproduktionens miljöpåverkan fram tydligare. Vi på Valio tar klimatutmaningen på största allvar och vill vara med och lösa problemet. I fjol satte vi upp en stor vision för hela företaget: Valio ska sträva mot en helt koldioxidneutral mjölkproduktion till år 2035”, säger Annikka Hurme, koncernchef för Valio.

I sin strävan mot en koldioxidneutral mjölkproduktion har Valio bland annat tagit fram nya växtbaserade förpackningar. Genom dessa har Valio minskat koldioxidutsläppen i Sverige med hela 652 ton på ett år.

”De växtbaserade yoghurtförpackningarnas klimatpåverkan är 58 procent lägre jämfört med de tidigare förpackningarna och de nya mjölkförpackningarna har 39 procent lägre koldioxidutsläpp”, säger Annikka Hurme.

Hållbarhetsarbetet löper genom alla delar av verksamheten med omsorg för människa, djur och natur. Valio har bland annat ett av världens mest långtgående djuromsorgsprogram och djurhållningen är över EU-standard. Korna får t ex helt sojafritt foder eftersom de äter rapskross och lokalt odlade vallväxter. Förutom att det är bra för korna sparar det även regnskogsareal.

Om Sustainable Brand Index™ 
Sustainable Brand Index™ är Nordens mest omfattande varumärkesundersökning med fokus på hållbar utveckling, och har genomförts årligen sedan 2011. I 2019 års studie intervjuades 50 000 personer i Norden: 18 600 i Sverige, 7 700 i Norge, 7 400 i Danmark, 10 300 i Finland och 6 000 i Nederländerna. Målgruppen var 16–70 år gamla. Urvalet representerar befolkningen i varje specifikt land. Undersökningen genomfördes i januari–mars 2019. 

För mer information, vänligen kontakta:
Elin Mattsson, Communications Advisor, Kelly and Pling
Mail: elin.m@kellyandpling.com
Mobil: 070-660 59 58

Anette Björnlund, media och kommunikationschef, Valio Sverige AB
Mail: anette.bjornlund@valio.fi
Telefon: 08-725 51 50