4/13/2018

Valio är Finlands mest hållbara företag för femte året i rad

Nu är resultatet av Sustainable Brand Index™ 2018 klart. Konsumenterna rankar för femte året i rad Valio som Finlands mest hållbara företag och särskilt viktigt är djuromsorgsfrågorna.

Sustainable Brand Index™ är Nordens största undersökning om konsumenternas uppfattning avseende företags hållbarhetsarbete. I den finska undersökningen rankades Valio på första plats bland de 164 bedömda varumärkena och dessutom med ett högre betyg än tidigare år.

       Mjölk i världsklass, hälsosamma djur och säkra, högkvalitativa produkter är något vi är väldigt stolta över. Den här utmärkelsen är ett kvitto på det långsiktiga hållbarhetsarbete som våra medarbetare och 5 500 mjölkbönder utför varje dag, säger Kristiina Kiviharju, kvalitets- och hållbarhetschef på Valio.

Undersökningen visade att djuromsorg, miljövänliga förpackningar, minskat matsvinn och hälsosamma produkter är särskilt viktiga för konsumenterna.

       För Valio betyder hållbarhet konkreta handlingar i hela produktionsledet, från gård till butikshylla. 2017 genomförde vi ett omfattande arbete för att ytterligare förbättra djuromsorgen. Bland annat så började vi betala ut en bonus till de gårdar som arbetar mer med förebyggande vård för sina kor. Dessutom lanserade vi världens första helt växtbaserade yoghurtförpackning. Det förnybara materialet innehåller inget fossilt material, vilket innebär 58 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med tidigare, fortsätter Kristiina Kiviharju.

Om Sustainable Brand Index™ 

Sustainable Brand Index™ är Nordens mest omfattande varumärkesundersökning med fokus på hållbar utveckling, och har genomförts årligen sedan 2011. I 2018 års studie intervjuades 40 000 svarande i Norden: 16 600 i Sverige, 7 000 i Norge, 7 000 i Danmark och 9 600 i Finland. Målgruppen var 16 – 70 år gamla. Urvalet representerar befolkningen i varje specifikt land. Undersökningen genomfördes i januari – mars 2018. 

För mer information – vänligen kontakta:

Anette Björnlund, marknadschef, Valio Sverige AB
08-725 51 50, anette.bjornlund@valio.fi

Emelie Andersson, PR-konsult, Kelly and Pling
070-372 76 18, emelie.a@kellyandpling.com