2/16/2023

Valio och VTT i unikt forskningsprojekt: Så ska metan från ladugårdsluften omvandlas till koldioxid

Nu påbörjar Valio och forskningsinstitutet VTT mätningarna i ett EU-finansierat forskningsprojekt för att omvandla metan till koldioxid med hjälp av plasmateknik. Det handlar om att fånga in metan från ladugårdsluft och bryta ner den till koldioxid som är mindre skadlig för miljön.

Metanutsläppen på mjölkgårdar står för ca 50% av mjölkens klimatavtryck och kommer huvudsakligen från kornas matsmältning och gödsel. Såväl koldioxid som metan är växthusgaser, men metan har en 28 gånger starkare uppvärmningseffekt än koldioxid, och det tar ungefär 10 år för metan att naturligt brytas ner till koldioxid. Genom att omvandla metangas till koldioxid påskyndas nedbrytningen av metanet och då minskar dess uppvärmningseffekt.

En tiondel av växtgasutsläppen i Europa kommer från jordbruket. I EU finns det ungefär 77 miljoner kor som tillsammans producerar 158 Miljoner ton CO2-ekvivalenter metan per år. Av jordbrukets utsläpp kommer 43 procent från idisslare. Helt i linje med Valios klimatmål, har EU i lagförslaget Fit for 55 föreslagit att jordbruket ska vara koldioxidneutralt senast 2035.

- Målet är att utveckla en ny, miljövänlig och kostnadseffektiv teknik som fångar upp och bryter ner metan från luften i ladugården. På så sätt kan vi minska mängden metan som kommer ut i atmosfären med upp till 90 procent. Detta minskar i sin tur mjölkproduktionens klimatpåverkan med uppskattningsvis 30–40 procent, förklarar Juha Nousiainen, direktör för Valios klimatprogram.

Kall plasma bryter ner metanen
Kall plasma finns i vardagliga föremål som lysrörslampor och i fenomen som norrsken. Kall plasma bildas när elektronerna i en gas värms upp till en tillräckligt hög temperatur.

- Vi använder kall plasma för att bryta ner metan. Plasmasystemet med sina katalysatorer placeras utanför ladugården. Nedbrytningen sker när gasmolekyler i ladugårdsluften reagerar med metan på det katalytiska materialets yta, säger Pekka Simell, Senior Advisor på VTT.

Forskningsprojektet som leds av VTT, startade förra året och nu påbörjas alltså mätning och identifiering av gasblandningen i ladugårdsluften. Mätningarna kommer att utföras på en av Valios mjölkgårdar som har 240 mjölkkor.

Valios mål är att bli koldioxidneutrala till 2035, vilket innebär att produktionskedjan tar upp lika mycket koldioxid som den släpper ut. 
- Det är klart att jordbrukets utsläpp måste minskas betydligt. Det finns många sätt att göra detta på, och en del metoder har inte ens uppfunnits ännu. Med hjälp av kor kan vi producera högklassiga livsmedel också på de nordliga breddgrader där vall växer bra men där livsmedelsgrödor inte ger tillräcklig skörd. Priset för detta är de metanutsläpp korna avger. Vi har ändå många goda möjligheter att minska metanutsläppen under de kommande åren. Tekniken för uppsamling och nedbrytning av metan för oss närmare vårt mål”, sammanfattar Juha Nousiainen.


Läs mer om Valios hållbarhetsinitiativ här.