12/16/2021

Valios nya bolag Oddlygood Global rustar för tillväxt - får sin första externa finansiering för att accelerera sin internationella expansion

Oddlygood Global som utvecklar och säljer växtbaserad mat tar sikte mot en ledande plats på marknaden. Nu slutför man sin första finansieringsrunda och Mandatum Asset Management (”MAM”) investerar 25 miljoner euro i bolaget.

Oddlygood Global utvecklar och marknadsför växtbaserade produkter såsom havredrycker till kaffet, alternativ till ost och matlagningsprodukter för bakning, grytor och såser. Det var i maj som det finska företaget Valio Oy valde att knoppa av sin växtbaserade verksamhet och bildade bolaget Oddlygood Global. Detta för att möjliggöra finansieringen av fortsatt tillväxt och internationell expansion. Nu får det nya bolaget alltså sin första externa finansiär i Mandatum Asset Management.  

Oddlygood har dubblat sin omsättning varje år. I Sverige är det fortsättningsvis företaget Valio Sverige AB som säljer de växtbaserade produkterna under varumärket Valio Oddlygood™. Här har sortimentet vuxit med 131 % samtidigt som kategorin havrebaserade alternativa mejeriprodukter växte med 12 %. Valio Oddlygood™ har nu den näst största volymandelen i segmentet*.

”Genom den här finansieringen får vi inte bara kraft att växa internationellt, vi kommer dessutom att kunna öka på tillväxttakten också i Sverige. Efterfrågan på växtbaserat ökar och vi vill driva den marknaden”, säger Robert Auselius vd på Valio Sverige.

”Intresset globalt för växtbaserade produkter är stort och vi har ökat vår försäljning kraftigt sedan starten. För att åstadkomma förändringar av konsumtionsvanorna på riktigt behövs det dock flera riktigt goda och kvalitativa produkter, något som vi tänker tillhandahålla”, säger Oddlygood Globals VD Niko Vuorenmaa.

Den internationella tillväxtpotentialen är enorm. Oddlygood™ säljs förutom i Finland och Sverige, i Storbritannien, USA och i de baltiska staterna. Målet är att växa på dessa marknader och samtidigt utvidga till nya områden.

”Tillsammans med Mandatum kan vi snabba på tillväxtstrategin. Vi får också tillgång till rätt kompetens för att utveckla bolaget”, säger Vuorenmaa.

Mandatum Asset Management Private Equity (MAM PE), investerar i nordiska företag som har en skalbar verksamhetsmodell och tydliga mål för internationell tillväxt. MAM PE söker en stark minoritetsställning i sina finansieringsobjekt och bidrar till att aktivt utveckla bolagens affärsverksamhet. De har erfarenhet av internationell expansion av konsumentprodukter vilket kommer Oddlygood Global till gagn.

”Oddlygood Global har utvecklat en stark växtbaserad produktportfölj som fokuserar på riktigt bra smak. Nu kan bolaget utveckla produktionen, satsa på marknadsföring och samtidigt göra nyrekryteringar med sikte på ökad internationalisering. Förutom att vi investerar deltar vi också i styrelsearbetet och verkar aktivt tillsammans med ledningen. Det är fint att få vara med att göra bolaget till en ännu större internationell framgångssaga”, kommenterar direktör Alexander Antas, ansvarig för Private Equity investeringar inom Mandatum Asset Management.

Mandatum Asset Management Private Equity blir genom sin investering minoritetsdelägare i bolaget.

(*Källa: NielsenIQ ScanTrack, DVH, Oat Valio/non milk base, Volume % Chg YA/Volume % Share, MAT TY, W.44 2021.
(Copyright © NielsenIQ.)


Oddlygood Global
Kontakter och begäran om intervjuer via Valio Mediadesk: +358 10 381 2118, mediadesk@valio.fi

Mandatum Asset Management
Alexander Antas, Head of Private Equity, Mandatum Asset Management
alexander.antas@mandatumam.com, +358 40 533 0986

Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Mandatum-koncernen niina.riihela@mandatumlife.fi, +358 40 728 1548

Valio Sverige AB
Anette Björnlund, kommunikations- och hållbarhetschef, Valio Sverige AB
anette.bjornlund@valio.se
Telefon: 0703 033 561


Bakgrund Oddlygood
Valio lanserade växtbaserade drycker och mellanmål 2018. Sedan dess har produktportföljen vuxit till att även omfatta växtbaserade alternativ till ost och matlagning. Produkterna finns idag i Finland, Sverige, Baltikum, Ryssland och USA. Försäljningen av Oddlygood® fördubblades från 2019 till 2020 och målet framåt är fortsatt kraftig tillväxt. www.oddlygood.net


Mandatum Asset Management Private Equity (”MAM PE”) är en finsk private equity-investerare som fokuserar på betydande minoritetsinvesteringar i nordiska tillväxtföretag med beprövade affärsmodeller. Under sin ägarperiod fungerar MAM PE som en aktiv partner för portföljbolagens ledning, ägare och styrelse. MAM PE förvaltar ca. EUR 350 miljoner i direkta investeringar i onoterade företag. MAM PE är en del av Mandatum Asset Management (”MAM”). MAM erbjuder diskretionär och konsultativ förmögenhetsförvaltning för institutionella och övriga professionella investerare. MAM förvaltar diverse investeringsprodukter inom utvalda kreditsegment, alternativa tillgångsslag och inom noterade aktieplaceringar. MAM förvaltar i dagsläget EUR 24 miljarder och sysselsätter mer än 120 personer. Mandatum Asset Management hör till Sampo koncernen och är ett systerföretag till Mandatum Life Insurance Company Limited. MAM förvaltar även MAM PEs tillgångar. www.mandatumam.com

 

Valio grundades i Finland 1905. 1994 introducerades Valio i Sverige och 2002 lanserades de första laktosfria produkterna på den svenska marknaden. Varje år investerar Valio ca 250 miljoner kronor i forskning, utveckling och nya innovationer. Satsningen har resulterat i ett av marknadens bredaste sortiment av laktosfria produkter som smakar som de ska. Nu har Valio överfört den kunskapen till växtbaserat och erbjuder ett växande sortiment av gurt, dryck och alternativ till ost under varumärket Oddlygood. Valio är även känt för sitt goda smör och krämiga yoghurt. De senaste tio åren har Valio kontinuerligt ökat tillväxten på den svenska marknaden och omsatte 1 303 MSEK under 2020. Resan med att utveckla goda och hälsosamma produkter för ditt välbefinnande fortsätter även i framtiden. Läs mer på www.valio.se