Fortsätt till innehållet
Frida Malmqvist, Category Business Manager

Karriär

Frida Malmqvist, Category Business Manager

Valios starka tillväxt har inte påverkat familjära känslan: ”Här värdesätts medarbetarnas fysiska och mentala hälsa”

Tip icon

Vad är FMCG?

FMCG står för Fast Moving Consumer Goods, vilket betyder snabbrörliga konsumentvaror. Det är produkter som säljs snabbt till en relativt låg kostnad. Exempel på snabbrörliga produkter är förpackade livsmedel, samt hushålls- och hygienartiklar.