Frida Malmqvist, Category Business Manager

Valios starka tillväxt har inte påverkat familjära känslan: ”Här värdesätts medarbetarnas fysiska och mentala hälsa”

Mjölk är den största kategorin inom mejeri, ändå har det inte hänt så mycket nytt i den på ett tag. Men det är just detta som är den spännande utmaningen i jobbet som Category Business Manager, menar Frida Malmqvist, med ansvar för Valio mjölk i Sverige.

- Valios struktur för oss på marknad ger ett kategorifokus, och inte bara varumärkes- eller produktfokus. Det gör att jag kan ha det större perspektivet, vilket är jättekul. Mitt jobb handlar mycket om att identifiera nya projekt som kan bidra till kategoritillväxt.

Frida har tidigare i sin karriär arbetat på flera internationella FMCG*-bolag men drogs till Valio eftersom det var en mindre organisation, vilket kunde öka chanserna att få ta mer eget ansvar.

- Det kändes spännande! Att vi är mindre har också varit till fördel i mitt arbete. Vi är en tight organisation, så trots att det är långa ledtider på konsumentvaror har vi snabba interna beslutsvägar och jag kan få igenom projekt.

Värderingsstyrd organisation med hög tillit till medarbetarna

Eftersom Frida har en kommersiell roll är kund- och konsumentfokus hennes favorit bland Valios värderingar. De andra tre – samarbete, ansvar och förnyelse – menar hon är förutsättningar för att kunna lansera produkter som adderar värde till kunder och konsumenter. Och om möjligheten att få ta stort ansvar var skäl till att Frida tackade ja till Valios jobberbjudande, är samarbetet och den familjära känslan i organisationen en stor anledning till att hon trivs.

Frida, som nyligen är tillbaka från föräldraledighet, återkommer till den fina balansen mellan arbetsliv och privatliv på Valio. Här finns ingen prestige i att lämna kontoret sist.

-  Ända upp på ledningsnivå så litar man på sina anställda och på att vi gör vårt jobb. Kommer jag in tidigt och sedan lämnar tidigt för att hämta barn skulle ingen någonsin kommentera det.

-  Det finns så mycket i vår kultur som speglar att Valio värdesätter sina medarbetares mentala och fysiska välmående – från höga friskvårdsbidrag till flexibla arbetsformer.

Går det att göra karriär i en förhållandevis liten organisation som Valio Sverige?

Absolut! I en större organisation kanske du har en traditionell, och mer hierarkisk, karriärtrappa men har du rätt profil och delar Valios värderingar finns det goda möjligheter att inte bara byta jobb inom avdelningen utan också mellan avdelningar. Sen är det viktigt att komma ihåg att med Valios starka tillväxt tillkommer det ständigt möjligheter med nya kategorier. Valio är duktiga på att behålla sin personal och jag tror att en anledning är att de lyssnar in när man kommunicerar att man är redo att testa något nytt.

Vad är FMCG?

FMCG står för Fast Moving Consumer Goods, vilket betyder snabbrörliga konsumentvaror. Det är produkter som säljs snabbt till en relativt låg kostnad. Exempel på snabbrörliga produkter är förpackade livsmedel, samt hushålls- och hygienartiklar.